Tajemství Velké pyramidy

27. srpna 2006 v 16:34 | Martina |  ...pyramidy
Velkou pyramidu postavil faraon 4. dynastie Chufu (řecky Cheops) zhruba 2 600 př. n. l. Stavěl ji prý jen proto, aby v ní byl pohřben, ale nikdy se v ní nenašla mumie ani jiný důkaz, jen cosi jako sarkofág mezi naprosto holými zdmi. Pyramida přitahovala mnoho badatelů a tak se nyní pojďme podívat na to, jak probíhal její výzkum.

 • rok 1837 - ohromující nález
V roce 1837 se plukovník Howard Vyse zavřel na noc do Velké pyramidy a ráno přichází s ohromujícím nálezem. V jedné z odlehlých odlehčovacích komor nad královou komnatou stál přes několik kamenných bloků vzhůru nohama zarudlý nápis, ve kterém se dělníci sebe označují za přátele faraona přihlašují k autorství jakožto hrobky Chufuovy. Nápis vypadal velmi neuměle a byl psán různými druhy znaků, z nichž některé byly podle odborníků užívány až mnohem později. Mnozí egyptologové říkali, že se jedná o podvod, byl to však jediný důkaz pro stávající teorie a byl postupně jako důkaz přijat.
 • rok 1872 - dvě záhadné šachty
Královnina komora leží na svislé ose pyramidy. Je menší než králova a má sedlový strop, jehož nejvyšší místo je od podlahy vzdáleno něco přes 6m. Nikdy se v ní ale nenacházel sarkofág. Ve východní stěně je zajímavý, pečlivě vyhloubený výklenek, jehož průřez je koncipován stejně jako Velká galerie (chodba směřující do královy komnaty). Postupně - v pěti stupních - se schodovitě zužuje směrem k vrcholu. Celá místnost je dokonale obložena žulovými deskami, ale právě v tomto roce jsou pod nimi objeveny vchody do dvou tunelů. Jedna deska byla mírně popraskaná a podle dutého zvuku poklepu jsou objeveny dvě šachty.
 • rok 1984 - úplně jiné kameny
Architekti Jean Patric Goidin a Gilles Dormion z francouzské archeologické výpravy provádějí architektonickou analýzu horizontální pasáže ve vstupu ke královnině komoře. Jejich zjištění bylo pozoruhodné: "Při zjištěné konstrukci designu stěn horizontálního koridoru lze stěží jakkoliv zpochybnit skutečnost, že se za jeho zdmi nachází jedna nebo více dutin." Povšimli si, že na jednom místě koridoru je použit jiný druh kamene. Chodba má v tomto místě jakýsi schod, jehož kameny (včetně těch, které toto místo obklopují) mají navíc ke zbytku chodby zcela odlišné opracování a velikost.
 • rok 1986 - slibný vrt
Francouzský tým v květnu tohoto roku provedl mikrogravitační testy, které odhalily závažnou úchylku v hustotě masy pyramidy. Podle tohoto týmu "rozsah zajištěných fenoménů naznačuje, že jde o objemnou dutinu". Za přítomnosti Francouzské komise pro elektrotechniku je v srpnu tohoto roku proveden vrt, který odhaluje vrstvu jemného bílého písku. "Nemůže být jakákoliv pochybnost o tom, že za zdmi horizontálního koridoru existuje jedna nebo více dutin."
 • rok 1987 - nový labyrint
Tým odborníků z univerzity Waseda v Tokiu prosvěcuje pyramidu elektronickými přístroji. Přitom se Japoncům podaří lokalizovat celý labyrint dosud neznámých chodbiček a komor. Egyptologové zatím ale tato měření neberou příliš vážně.
 • rok 1993 - robot přede dveřmi
Německý inženýr Rudolf Gantenbrink sestavil robota - malé vozítko vybavené množstvím elektroniky, přístroji s laserovými paprsky a vestavěnými videokamerami. Toho posílá na průzkum šachet, které byly objeveny v roce 1872. Šachty mají čtvercový průřez a stěny jsou pouze 20cm široké. Přibližně po 60 metrech překonávání různých terénních záludností a překážek (nepochopitelné změny terénu, druhu stavebního kamene a zužování šachty) objevuje robot UPUAUT II. (Upuaut je egyptský bůh, česky je to Vepvovet a v překladu to znamená "Otevírající cestu") ulomený kus měděného předmětu. Po chvilce zachycuje jakási posuvná dvířka, které zjevně vedou shora, odkud musela být zasunuta do šachty. Uprostřed dvířek jsou měděné výčnělky, odkud se ulomil onen ležící kousek. Gantenbrink směřuje robota ke dveřím, míří laserovým paprskem na spodní okraj dvířek a paprsek mizí - dvířka nejsou k podlaze připevněna!
Ulomený růžek dává tušit prostor za nimi, ale robot dál nemůže. Objev dvířek ale popírá proklamovaná myšlenka, že šachty někdy sloužily k větrání. Byla to senzace o které se ale mlčelo, veřejnost informována nebyla. A nic bychom se nedozvěděli do dnešních dní, kdyby nebylo Rudolfa Gantenbrinka. Ten ukázal kopii videozáznamu některým odborníkům. Britský tisk se to dozvěděl 7.dubna - tedy 2 týdny po objevu (22. března 1993), kdy uveřejnil první krátkou zprávu.
Pracoviště Německého archeologického ústavu v Káhiře, který se na objevu podílel, zprávu o objevu komory dementovalo s tím, že "to je naprostý nesmysl" jak uvedla mluvčí Ústavu Christel Egorová. "Objevené štoly jsou pouze vzdušné šachty a minirobot byl nasazen jen proto, aby změřil vlhkost. Je přece známo, že Velká pyramida nemá žádné další komory." Robot přitom neměl ani jeden meřící přístroj, takže řeči o tom, že měl za úkol měřit vlhkost, byly lži.
Co je ale za dveřmi? Černý prášek, který bylo vidět skrz ulomený růžek, považují britští experti za důkaz přítomnosti organického materiálu, jako jsou kosti mrtvých. Navíc výška mezi podlahou komory krále a možnou novou komorou je stejná jako výška mezi podlahou královny a podlahou krále, takže další komora je velice pravděpodobná. Gantenbrinkovi je ale sděleno, že ve výzkumu nesmí pokračovat. Prezident SCA (Nejvyšší rada pro starověké památky) dr. Muhamad Ibrahim Bakr dokonce tvrdil, že je to všechno smyšlenka a že "otvor pro robora je příliš malý, než aby jím prošel.
Nastala série podezřelých migrací hlavních úředníků mezi nejvyššími posty egyptologických úřadů, protichůdných tvrzení a názorových obratů o 180°. Prezident SCA dr. Muhamad Ibrahim Bakr odvolal šéfinspektora pyramidového komplexu v Gíze dr. Zahí Hawásse. O tři měsíce později je ale odvolán sám Bakr a nahrazuje ho dr. Abdul Nur El Din. Dříve odvolaný Havás odchází do USA, kde prohlašuje objev záhadných dveří za velice důležitý a spekuluje o významných artefaktech za nimi.
 • rok 1994 - odmítnutá nabídka
Dr. Hawáss se vrací na svůj původní post. Ve stejné době Gantenbrink nabízí, že na vlastní náklady vyvine nové zařízení, které nepatrným otvorem vnikne do uzavřeného prostoru a pořídí obrazovou dokumentaci. Nabízí svého robota a také to, že osobně zaučí egyptského technika jak s ním pracovat. Tato velkorysá nabídka byla nejdříve přijata, ale o měsíc později najednou odmítnuta. A ve stejném čase musel dr. Hawáss navzdory všemu co řekl před návratem na původní místo šéfinspektora znovu říct: "Nemyslím si, že to jsou dveře a nic za nimi není."
 • rok 1996 - Hawáss opět obrací
V březnu tohoto roku Hawáss opět mění svůj názor a oznamuje, že dveře budou otevřeny v září kanadskou multimediální firmou AMTEX Corporation. Pochopitelně to chce provést bez Gantenbrinka, zato se svým osobním přítelem. AMTEX se svým prezidentem Petrem Zuuringem ihned nabízí televizním společnostem práva být přitom - 10 milionů dolarů za každý přímý přenos.
 • rok 1998 - krok zpátky
Nic se ale nestalo a Hawáss v dubnu opět tvrdí, že v pyramidě nezbývá nic k objevení, že neexistuje způsob jak dveře otevřít ani tam poslat kameru a zjistit, co je za nimi. Jenže už v listopadu (jako mnohokrát předtím) obrací. "Je pravděpodobné, že Velká pyramida má stále neobjevenou komoru. Je vyvíjen nový robot za účelem pokračovat v práci započaté před několika lety Gantenbrinkem."
 • rok 2002 - nový robot
Po deseti letech se výzkum konečně uskutečňuje. Práva získává společnost National Geographic a hlavní postavou není nikdo jiný, než dr. Hawáss. Ten je začátkem roku dokonce jmenován prezidentem SCA. Tentokrát dostala povolení k průzkumu bostonská firma iRobot s unikátním strojem Robot Pyramid Rover o velikosti 13 x 13 cm a délce 30 cm. Robot má krom ultrazvukového snímače a dalších technických vymožeností včetně radaru také 5 kamer a vrtací zařízení.
Něco ale není v pořádku. Robot se přibližuje ke dveřím, které má provrtat, aby protáhl kameru. Vyvrtaný otvor je však vidět dříve než se vrták dotkne kamene! Zatímco na záběrech z roku 1993 bylo pravé měděné madlo delší než levé, při nových záběrech je toto madlo kratší, srovnatelné s druhým. Všichni ale mlčí ... Nikdo se nezeptá, proč výzkum nemohl provádět Gantenbrink a proč se muselo čekat tolik let. Svět se dozví, že za záhadnými dvířky jsou další, téměř identická a Hawáss to musel vědět.
 • co se skrývá za dalšími dvířky?
Podle jedněch značí jemný písek, který objevili Francouz v roce 1986 ve vrtu z koridoru a jemný prášek v šachtě komory královny existenci skryté "hydraulické uzávěry". Šachty prý slouží k odtoku písku, který drží někde nějaké dveře na místě tím, že jim činí pevnou základnu, která se jako hladina v přesýpacích hodinách propadne. Stejný způsob byl používán k uzavírání prostor v hotovém díle, případně sloužil jako smrtící past ...
Téměř neznámá je skutečnost, že hlavní vchod do pyramidy nebyl dosud otevřen. Zevnitř i zvenčí ho uzavírá granitový blok a nikdo nemá tušení, co je v prostoru mezi těmito bloky. Současný "vchod" prorazili lupiči před stovkami let. Je tato pyramida skutečně časovou schránkou zanechanou k otevření těm, kteří toho budou schopni?
 


Aktuální články

Reklama