ANUP, bůh mrtvých a balzamovač

14. září 2006 v 13:53 | Martina |  Bohové
Anup je "objevitelem" mumifikace, kterou poprvé provedl na Usirově těle. Bůh považovaný za ochránce mrtvých a pohřebišť. Jakožto strážce brány do záhrobí vítá zesnulé a doprovází je do podzemního světa.

Vrací život mrtvým
Anup měl trojí roli - vítal zesnulé, prováděl balzamovací rituál a doprovázel duše před Usirův soud. "Pán pohřebišť" se vtěloval do psovitých šelem bloudících po okraji pouště nebo toulajících se mezi hroby. Anup byl rovněž bohem naděje - vracel život mrtvým, byl "Otvíračem cest", strůjcem znovuzrození člověka.

"Objevitel" balzamování
Anup se údajně narodil z nemanželského vztahu mezi Usirem a jeho sestrou Nebthet (podle jiných verzí byl zase synem Rea nebo nebeské krávy Heset nebo dokonce Usirovým bratrem) a byl kojen a vychováván Esetou. Jako její věrný druh ji později doprovázel a ochraňoval, když pátrala po ostatcích Usira zavražděného vlastním bratrem Sutechem. S pomocí této bohyně objevil mumifikaci, která mu umožnila složit dohromady Usirovo tělo a provést jeho očištění, aby ho tak zachránil před zkázou. Podle mýtů Anup obětoval vlastní kůži, kterou obalil zemřelého boha, aby mu dodal energii a přivedl jej zpět k životu.
Anup byl zobrazován jako ležící psovitá šelma nebo jako člověk s hlavou této šelmy. Vychrtlé zvíře s protáhlým čenichem mělo dlouhé vztyčené uši a hystý ploský ocas. Jeho černé zbarvení souviselo s tmavou barvou bitumenu, který se používal při mumifikaci. Anup je personifikací polodivokých psů, kteří se toulají uličkami vesnic a pohřebišť. Tito psi byli sice příbuzní s vlkem, vyvinuli se však bezpochyby z šakala, zvířete v té době v Egyptě neznámého, s nímž byli často zaměňováni.
 


Aktuální články

Reklama