Bůh PTAH, stvořitel světa

5. září 2006 v 19:12 | Martina |  Bohové
Původně byl Ptah zřejmě místním bohem Memfidy. Později se stal ochráncem umění a řemesel a nakonec byl uctíván v celém Egyptě. Tento složitý bůh byl memfidským kněžstvem považován za stořitele světa. Prostřednictvím myšlení (svého srdce) a slova (svého jazyka) daroval Ptah život bohům, lidem i věcem.

Podle něj byl nazván Egypt
Ptah se mezi nejvýznamnější egyptská božstva zařadil poměrně pozdě. Bývá zobratován v lidské (mumifikované) podobě. Bůh na zobrazeních stojí nehnutě, na hlavě má těsnou kápi a oblečen je do přiléhavého oděvu. Z něj vystupují pouze ruce, ve kterých drží žezlo vas složené ze znaků anch a džed, symbolů života, resp. trvání a stability. Ptah naslouchal modlitbám lidí. V dobách Nové říše byly stély s jeho vyobrazením zdobeny ušima, které symblizovaly připravenost naslouchat a porozumění, které Ptah pro lidi měl. Ptahův kult se však neomezoval jen na hlavní město. Byl také uctíván v Dér el-Medíně.
Jiná svatyně, v níž je spojen s Meretsegerou, ochránkyní thébského pohřebiště, byla nalezela nedaleko Údolí královen. Chrám boha Ptaha v Memfidě byl Egypťany nazýván Hutkaptah. Toto jméno Řekové přepisovali jako Aegyptos (Egypt), a začali tak označovat celou zemi. Podle memfidské teologie, jejíž psaná podoba ze Třetího přechodného období se dochovala dodnes, stvořil Ptah svět svým srdcem (tj. myšlením) a jazykem (tj. slovem). V jednotlivých oblastech země měl stvořitel různou podobu. Mohl být jediný i mnohonásobný. Mohl své stvořitelské dílo uskutečnit celé najednou, nebo dával život lidem a věcem postupně. Jakožto stvořitel světa je Ptah ve srovnání se staršími bohy (např. Atumem) mnohem propracovanějším božstvem.
Byl býkem, bohem lůna země, hlasatelem bohů
Ptah je dokonalým příkladem složitosti egyptských ožstev a mnohosti podob, které na sebe každé z nich může brát. Ptah mohl ve spojení s jedním nebo více bohy vytvořit novou bytost - kombinaci bohů, která nepotlačovala individuální vlastnosti prvků, z nichž byla složena. Snad bychom mohi takto chápané kombinace přirovnat k jakýmsi chemickým sloučeninám. Konkrétním projevem Ptaha byl býk Apis. Tento posvátný býk, uctívaný v Memfidě již od Archaické doby, se staral o úrodnost země. Později se stal "Ptahovým synem", tedy podobou enbo heroldem (hlasatelem) boha Ptaha. Ptah postupně splynul s bohy Sokarem, ochráncem řemeslníků a mrtvých, který byl v Memfidě uctíván od dob Staré říše, a Usirem. Toto trojjediné božstvo bylo nazýváno Ptahsokarusir. V poslední dekádě měsíce choiak oslavovali obyvatelé hlavního města tuto posvátnou triádu po celých deset dní. Od Prvního přechodného období se memfidská božská rodina skládala ze tří božstev: Ptaha, jeho manželky Sachmety "Mocné" a syna Nefertama, jenž byl zobrazován jako počáteční modrý lotos, z nějž v den stvoření vystoupilo Slunce.
Od 19. dynastie byl Ptah ztotožňován rovněž s Tatenenem. Ptahtatenen ztělesňoval zemi mnohem šířeji než Tatenen ("země, která se zvedá") sám o sobě. Tatenen byl bohem lůna země, nebyl však nijak spojován s počátečním pahorkem. Ptahtatenen ztělesňující zemské hlubiny byl v Memfidě uctíván v období Nové říše. Zobrazován byl jako muž s beraními rohy lemovanými dvěma pery. V ramessovském období byl Ptah knězi slunečního kultu chápán jako jediná podstata, jejíž jméno zní Amon-Re a jejíž podobou je Re z Héliopole.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama