ESET, dárkyně života

5. září 2006 v 18:12 | Martina |  Bohové
Eset, sestra a manželka Usira a matka Hora, je zároveň bohyní a kouzelnicí. Vzkříšením Usira zvítězila nad smrtí. Je navíc "matkou rodu", která zrodila všechny živé bytosti.

Jak Eset obelstila Rea
Když už byl Re stárnoucím panovníkem, poddaní se proti němu vzbouřili. Jednou ze strůjkyň povstání byla i Eset. Vdechla život hadovi, který Rea uštknul. Panovník se začal dovolávat o pomoc bohy. Žádný z nich ho však nedokázal zachránit, a tak svou pomoc nabídla Eset - pod podmínkou, že jí prozradí své tajné jméno, které bylo zaklínadlem k moci nad světem. Re se zpočátku vzpouzel, ale nakonec Esetě tajemství prozradil. Ta se díky němu stala vládkyní nad světem. Pomocí této nezměrné moci dokázala uzdravit Rea a později vzkřísit Usira. Od toho dne byla Eset považována za největší ze všech kouzelnic, jejíž moc byla silnější než moc ostatních bohů včetně Rea. Lidé ji volali na pomoc, potřebovali-li vyléčit i ty nejběžnější nemoci a zahnat strach.
Eset, "matka rodu"
Eset pocházela z města Tell el-Faraún v deltě Nilu. Byla uctívána pro svou mazanost, inteligenci a houževnatost. Jako dárkyně života byla nazývána "Velkou matkou". Ztělesňovala sílu stvoření, díky níž mohla existoval Země a všechny živé bytosti. Počínaje Novou říší začala být Eset zbožňována jako "matka rodu" a utěšitelka a stala se nejoblíbenější egyptskou bohyní. V Pozdní době byla považována za zosobnění prvenství a nezávislosti ženského principu, neboť její úloha podstatně přesahovala prostor, který byl tehdy ženám určen při obdělávání země, stvoření a přežívání světa.
Eset, obraz matky
Eset představovala personifikaci trůnu. Proto se zobrazovala jako žena s trůnem na hlavě (hieroglyfický znak jejího jména představoval "trůn"), který připomínal schodiště se třemi schody. Později byla Eset ztotožňována s Hathorou (jejíž jméno znamená "Palác Hora") a zobrazována jako žena s rohy nebeské krávy, mezi nimiž je uzavřen sluneční kotouč. V pozdní době, kdy začala být považována za "matku rodu", se Eset zpodobňovala, jak kojí nebo drží na klíně dítě - boha Hora.
V hlavní roli mnoha mýtů
Eset ztvárňovala hlavní roli v mnoha vzájemně se překrývajících mýtech, mimo jiné také v mýtu o Usirovi a v mýtu o Reově cyklu. Egypťané zasvětili Esetě zvláštní kult a prokazovali jí mimořádnou úctu. Esetin kult se rozšířil do Řecka, Říma, později do Římské říše a ustoupil teprve křesťanství.
 


Aktuální články

Reklama