MAAT, aneb rovnováha světa

3. září 2006 v 21:19 | Martina |  Bohové
Pro Egypťany, kteří se více než čehokoli jiného obávali chaosu a sil zla, ztělesňovala Maat rovnováhu včehomíra, zákon, který zajišťuje harmonické fungování světa. Byla ztělesněním kosmického řádu. Bez ní by společnost nemohla žít, a proto se k ní vztahovaly všechny události každodenního života.

Vážila srdce zemřelého před jeho přijetím do záhrobí
Právě ona rozlévala správné světlo. Řídila sluneční bárku a tím zajišťovala, že se dny a noci budou řádně střídat. Dohlížela na správný pohyb nebeských těles a na střídání ročních období. Byla ztělesněním řádu, správné míry, přesnosti - zkrátka všech vlastností nezbytných k bezproblémovému chodu světa, který "žil z Maat". Jejími zákony se řídila státní správa. Vezír, nejvyšší soudce pověřený řízením soudů, byl její velekněz. Významnou úlohu jí přisuzovaly pohřební obřady. Počínaje 18. dynastií rozhodovala Maat o přijetí zesnulých do království mrtvých spolu s Usirem a jeho dvaačtyřiceti božskými poradci. Během nezbytného obřadu "vážení srdce" byla soška bohyně nebo pero bohyni symbolizující umístěno na jednu misku vah jako protiváha srdcizesnulého. Ctnosti tohoto srdce se zvážily a teprve podle výsledku dostal zemřelý svolení ke vstupu na onen svět. Velká soudní síň se proto nazývala "síní dvou Maat", což odkazovalo na egyptskou dualitu.
Určovala faraonovo chování
Maat byla tedy zosobněním kosmického souladu a společenského řádu, k němuž všichni přispívali. Faraon jako bůh mezi lidmi zajišťoval spojení mezi Zemí a byžským světem. Bohyně určovala chování panovníka, soudce, správce i vesničana. Zaručovala, že vše na zemi i na nebi bude probíhat podle stanoveného fyzického i etického řádu, za nějž faraon zodpovídal. Maat byla dcerou Atuma, stvořitele světa s mnoha podobami. Byla splozena v okamžiku stvoření světa.
Egypťané ztotožňovali Maat se životem a pokládali ji za zdroj veškeré enrgie. Všchny bohyně mohly používat její osobnost, která se někdy zjevovala jako ureus, posvátná kobra, jež byla dalším obrazem kosmické a pozemské rovnováhy. Zastupovala také ženský princip, a proto byla někdy považována ze Reovu manželku. Počínaje 18. dynastií začal být královský pár přirovnáván k Reovi a Maat, jelikož právě jejich spojení bylo zárukou spravedlivého a řádného chodu světa.

Maat - božský pokrm
O Maat Egypťané často říkali, že je božským pokrmem. Přebývala v zadní části chrámu poblíž božstva. V tomto nejsvatějším místě symbolizovala obětní dar, pomocí nějž živí navazují spojení s bohem. Kult vrcholil nejvyšší obětí, která se v egyptštině rovněž nazývala maat. Kněz odnesl koš, v němž byla uložena soška bohyně, a odříkával text dlouhého chvalozpěvu:
"Maat přišla, aby navždy zůstala s Tebou. Maat je celá místem, které Ti přísluší, abys na ní mohl spočinout. Pod jejím pohledem mládneš, žiješ z vůně její rosy. Maat leží jako talisman na Tvé hrudi. Tvé pravé oko je Maat; Tvé levé oko je Maat, Tvé maso a Tvé údy jsou Maat; dech Tvého instinktu a Tvé inteligence je Maat. Tvůj pokrm je Maat. Tvůj nápoj je Maat. Jak je trvalá Maat která je jedinečná. Tys ji stvořil. Žádnému jinému bohovi nepatří než Tobě, jen a jen Tobě, navěky."
Tento hymnus ztotožňuje Maat se všemi bohy z Reovy družiny, se všemi insigniemi a symboly jeho moci, se všemi ornáty, které ji mají chránit proti nemocím. Je bez ustání bohovi po boku, ona sama představuje vše, z čeho bůh žije.
 


Komentáře

1 radio | E-mail | 29. listopadu 2014 v 23:04 | Reagovat

rovnovaha

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama