RE, všemocné slunce

2. září 2006 v 19:50 | Martina |  Bohové
Vládce bohů Re procházel nebem od východu k západu a velkoryse rozdával světlo a teplo slunečních paprsků. Byl uctíván po celé zemi. V jeho osobě se soustředily všechny tři fáze oběhu slunce, které zároveň symbolizovaly tři základní období života - dětství, dospělost a stáří.

Reovi "konkuroval" Amon
Re byl nejdůležitějším slunečním bohem, Jeho jménem také Egypťané běžně označovali slunce. Byl zobrazován jako sokol nebo člověk se sokolí hlavou a slunečním kotoučem. Prapůvodně byl místním bohem města Héliopolis. Mimo jiné i díky intelektuálnímu založení svého kněžstva se postupně prosazoval jako zbožštělé slunce, nejvyšší bůh a stvořitel.
Za Staré říše se Re stal ochráncem státu a království. Ve Střední říši toto první místo mezi egyptskými božstvy převzal Amon, jenž byl ztotožněn s Reem pod jménem Amon-Re. V Nové říši se Amon-Re stal jediným slunečním bohem, Re byl jen jednou z jeho podob.
 


Aktuální články

Reklama