THOVT, bůh moudrosti

2. září 2006 v 19:06 | Martina |  Bohové
Thovt byl bůh moudrosti a učenosti, řádů a zákonů, písma a řeči, lékařství a kouzelnictví, "Velký bůh nebe, Velký bůh podsvětí", ztělesněný v měsíci a uctívaný v podobě ibise nebo paviána.

Tato charakteristika však není úplná, týká se jen těch jeho funkcí a schopností, jež byly uznávány v celém Egyptě. A to také ne všech, neboť vynikal takovou všestranností, že překonával i boha Herma, se kterým ho ztotožňovali Řekové.
Množství Thovtových funkcí nasvědčuje tomu, že prošel dlouhým vývojem a že se v něm spojilo několik různých bohů a kultů. Zdá se, že původně byl ctěn v podobě ibise v Dolním Egyptě, neboť řada tamějších měst měla už v předhistorických dobách ve znaku ibise a byla natolik oddána jeho kultu, že je ještě Řekové nazývali Hermopolemi.
Když pohlížíme na Thovta v jeho konečné podobě, tj. jak se utvořil po dlouhém (a v mnohém nejasném) vývoji od dob Nové říše, jeví se nám především jako bůh všech znalostí a činností, jež jsou výrazem intelektuálních schopností člověka. Byl pokládán především za vynálezce slov, který obdařil lidi řečí, Egypťany i "neegypťany", a odlišil je tak od zvířat. Dále byl pokládán za vynálezce písma, což Egypťané vždy vysoko hodnotili, neboť znalost písma je odlišovala od negramotných sousedů a dodávala jim pocit nadřazenosti. Tyto vynálezy, jimiž obohatil Thovt svět lidí, se staly základem jeho funkcí ve světě bohů. Jako vynálezce slov a řeči byl Thovt "Mluvčím bohů", jejich "Jazykem" a jejich "Poslem". Nikoli ovšem všech, nýbrž jen nejvyšších, jakými byli například Re nebo Ptah.
Thovtových vyobrazení se zachovalo nepřehledné množství. Je na nich v podobě ibise nebo paviána, resp. muže s ibisí nebo paviání hlavou, někdy s královskou korunou, jindy zase bez ní, ale vždy se srpem měsíce. Můžeme se s nimi setkat ve všech známých exemplářích Knihy mrtvých, na reliéfech v různých muzeích i na původních místech například na stéle Thutmose IV. před Velkou sfingou u Gízy, v chrámu Amenhotepa III. v Luxoru a v Hatšepsutině chrámu v Dér el-Bahrí.
 


Aktuální články

Reklama