SUTECH, nenáviděný bůh

2. září 2006 v 17:36 | Martina |  Bohové
Zloduch Sutech byl jedním z nejstarších egyptských božstev. Jako vrah svého bratra Usira, jehož připravil i o trůn, byl nenáviděn a považován za zosobnění zla. Bůh bouře a deště a "pán pouště" měl nicméně v egyptském devateru nezastupitelné místo. Ztělesňoval záporné síly a prvky, které byly nezbytné k zachování rovnováhy.

Zavrženíhodný a zavrhovaný bůh
Jak v celé zemi neustále rostla obiba Usira, začal být Sutech stále více nenáviděn. Lidé už v něm viděli jen bratrovraha. Sutech, symbol zla, byl ztotožněn s démonickýcm hadem Apopem a představovala ho zejména zvířata s rezavou srstí - osli, přímorožci, ale i hroši, kteří proto byli bohovi rituálně obětováváni a symbolizovali boj Egypta s prvky, které se vzepřely kosmickému řádu. Počínaje Třetím přechodným obdobím byl Sutech, jehož negativní rysy tehdy byly ještě silnější, opět spojován se všemi cizinci, kteří ohrožovali nebo okupovali zemi.
V Pozdní době bůh zosobňoval neúrodnou poušť, a znovu se tak dostal do opozice vůči svému věčnému soupeři Usirovi, bohu úrodnosti a vegetace. Sutechova neplodnost vychází z legendy, podle níž ho Hor ve vzájemném souboji připravil o varlata, aby bůh nemohl dalším generacím předávat svou proradnost a zlobu. Sutech byl bohem bouří a děšťů, přírodních jevů, jež jsou součástí běhu věcí, a pánem neklidu a zmatku, a ztělesňoval tedy zhoubné aspekty světa. Byl rušivým prvkem, který však byl nezbytný k zajištění rovnováhy světa. Sutech byl záporným a násilným protějškem pořádkumilovné síly symbolizované faraonem, Usirovým dědicem a potomkem. Poušť, Sutechovo působiště, byla výsostným hájemstvím projevů chaosu, které ohrožovaly lidskou civilizaci i samotné bohy.
Vše, co pocházelo od Sutecha, bylo považováno za symbolické projevy sil zla. Tak tomu bylo např. u osla. Osel byl zasvěcen Sutechovi, až do období Střední říše nebyl zcela ochočen a ve všech obdobích byl považován za skrznaskrz špatný druh. OSli se často stávali oběťmi magických praktik a bývali obětováni s cílem zahnat zlo. Na hieroglyfech směli být zpodobňováni jen s nožem v zádech. Od vlády 25. dynastie (cca 745 př. n. l.) lidé Sutechem všeobecně opovrhovali. Jeho jméno a zobrazení bylo ze starších staveb systematicky stesáváno a vymazáváno. Špatnou pověst tohoto boha později potvrdili i Řekové, když jej ztotožnili s ničivým obrem Tyfónem.
 


Aktuální články

Reklama