Velký Horův chrám v Edfú

24. září 2006 v 15:05 | Martina |  ...chrámy
V jižní části Horního Egypta mezi Luxorem a Asuánem se nachází staroegyptské město Edfú. Tato archeologická lokalita je známá díky chrámu zasvěcenému Horovi - svatyni z ptolemaiovské doby, která se dodnes uchovala v dobrém stavu.

Edfú (řecky nazývané Apollónopolis Magna) bylo zajisté jedním z nejvlivnějších měst Střední říše. Tímto strategickým bodem mezi Egyptem a Núbií procházely všechny karavany přicházející z Núbie. Správcové tohoto kraje dokonce významně přispěli k převzetí moci thébskou dynastií. Je tedy zcela přirozené, že se právě zde nalézal tak rozsáhlý chrám.
Jeho výstavba byla zahájena roku 237 př. n. l. pod záštitou Ptolemaia III. Euergeta na základech starší svatyně postavené za vlády Thutmose III. a dokončena teprve 57 let př. n. l., kdy panoval Ptolemaios XII. Neos Dionýsos. Prvním dojmem, který získává návštěvník vstupující do tohoto nádherného a bezpochyby nejlépe zachovaného chrámu faraonského Egypta, je pocit hlubokého klidu, ticha a rozjímání. Okamžitě pocítí magickou atmosféru, jež se zde vytvářela celá staletí. Zdá se, že se uprostřed těchto posvátných kamenných kvádrů sestavených lidskou rukou zastavil čas.
Vzorový chrám
Tento chrám má stejný půdorys jako chrám v Dendeře, tj. v podstatě klasický půdorys zavedený v době Nové říše: chrám je obehnán pískovcovou obvodovou zdí; při vstupu se tyčí dva velké pylony, na nichž jsou zachyceny obvyklé výjevy pobíjení nepřátel Egypta; rozsáhlý sloupový dvůr, podél jehož jižní, východní a západní strany se táhne kolonáda; hlavice každého sloupu v kolonádě je jiná. Na severní straně odděluje tento monumentální dvůr od vnější sloupové síně, jejíž vchod důstojně střeží dvě Horovi sochy, šest sloupů propojených zdmi sahajícími do poloviny výšky sloupů. Vnější sloupová síň byly zdobeny dvanácti sloupy. Řady sloupů ve vnitřní sloupové síni jsou umístěny kolmo na orientaci řad ve vnější sloupové síni. Ve vnitřní sloupové síni se nachází vchody do menších postranních místností. Vlevo je "ranní komnata" a vpravo "knihovna", na jejíchž zdech je zapsán podrobný seznam všech hlavních spisů uložených v Edfú, které nebyly přístupné veřejnosti. Vlevo se dále vchází do místnůstky označované jako "laboratoř". Vpravo se pak vstupuje do průchozí místnosti nazývané "pokladnice", na jejíchž zdech jsou fresky znázorňující různé osobnosti s jejich bohatstvím.
Zdi chrámu jsou popsány magickými návody
Ze severozápadní části sloupové síně lze vstoupit do malé místnosti, tzv. laboratoře, na jejíchž stěnách jsou vytesány návody na výrobu mastí a parfémů používaných při náboženských obřadech. Tyto magické recepty, které se dříve šířily ústně a sloužily k očišťování svatých míst, prozrazují rafinovaná složení přípravků obsahujících asfalt, parfémy, minerály a vzácné kovy rozdrcené na prášek. Ve svatyni v severní části areálu se až do dnešních dnů zachoval mohutný naos z šedé žuly, který nechal vytesat Nachthareheb I., faraon 30. dynastie. Z chodby, jež obklopuje svatyni, lze vstoupit do jedenácti místností. Jedna z nich je zasvěcena Hathoře, další dvě Chonsuovi - mezi nimi i "místnost nohy", neboť právě tato část těla byla považována za obraz Luny. I když podle některých názorů nemají rituální a mytologické výjevy na zdech chrámu, zachycující významné epizody Horova příběhu, takovou sílu jako zobrazení z doby Nové říše, mají bezpochyby sví jedinečné kouzlo a krásu. Na reliéfech velké západní zdi za chrámem jsou mimo jiné výjevy znázorňující obřad, během nějž faraon zosobňující boha Hora zabíjí krokodýla nebo hrocha (tato dvě zvířata byla ztělesněním Sutecha, boha zla). Král táhne saně s posvátnou bárkou. Pod ním klečí Eset na přídi lodě a drží svázaného hrocha. Další scéna ukazuje Hora, jak zabíjí stejné zvíře kopím, zatímco faraon vráží svou zbraň do těla hrocha na břehu. Na zdech schodiště vedoucího na střechu můžeme nalézt úchvatné reliéfy zachycující Hora a Hathoru nesené v procesí na oslavu setkání božských manželů. Uvnitř areálu před chrámem stojí malá svatyně vybudovaná Ptolemaiem VIII. Euergetem II. Reliéfy vytesané na stěnách znázorňují scény zrození Hora a jeho kojení bohyní Hathorou z Dendery.

Každodenní ranní kult bohů
Bohové měli stejné potřeby jako lidé. Stejně jako oni jedli ráno, v poledne a večer. Za svítání přinášeli kněží vodu z posvátné studny, kterou očistili potravinové obětiny. Velekněz vešel s voskovou svící do svatyně a zkontroloval, zda jsou všechny vzácné předměty na svém místě. Poté vystoupal po schodech k nau, do nějž se dostal až po rozlomení pečetí umístěných na vchod předchozího večera. Za nakuřování kadidlem zde položil nové obětní dary a odebral staré. Tak začala božská toaleta. Sloužící kněz k ní používal bílá, modrá, zelená a červená obinadla. Obřad pokračoval pomazáním mastmi a dvojím očištěním vodou a natronem, kterými se čtyřikrát pokropil prostor okolo naa.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama