Egyptský kříž, anch

27. října 2006 v 11:45 | Martina |  ...egyptské symboly...
V egyptských reliéfech a malbách, počínaje Starou říší, se objevuje velmi často znak anch, mající význam narození, života, žití, atd. Lze ho spatřit v rukou bohů a žen, eventuelně i v rukou mužů, neknězů, při činnosti, se zmíněnými pojmy úzce souvisejícími.
Podle některých autorů vyjadřuje znak spojení symbolů aktivity a pasivity a má tak podobný význam, jaký bývá připisován všem křížům ve starověku. Jiní předpokládají, že symbol představuje magickou smyčku s kouzelnou mocí, svazující zvláštní kombinaci elementů, tvořících živé individuum a tvořících tak znak života. Podle dalších horní kružnice značí Slunce na horizontu, vyjádřeným vodorovnou čarou. Svislá čára v tomto případě znázorňuje spojení vesmíru se zemí. V symbolu lze též spatřovat prosícího člověka s rozpaženýma rukama, či symbol ukřižování. Tvar symbolu lze odvodit z tvaru obětní lžíce. Podle nejobecnější interpretace vyjadřuje symbol kombinaci pozitivního a negativního jako např. Světlo a tma, muž a žena či život a smrt.
 


Aktuální články

Reklama