Ptahův velechrám v Memfidě

27. října 2006 v 10:57 | Martina |  ...chrámy
Memfis se po svém založení ve 4. tisíciletí př. n. l. stala prvním hlavním městem starého Egypta. Po celou egyptskou historii hrála dominantní úlohu, přestože ji z této vedoucí pozice začaly v období Střední a zvláště Nové říše vytlačovat Théby. Hlavním božstvem města byl bůh Ptah, jehož chrám nechali velkolepě zrekonstruovat Ramessovci. Memfis se tradičně specializovala na odlévání kovů a výrobu klenotů, což bylo v souladu s uctíváním boha Ptaha jako řemeslnického mistra, hrnčíře a stvořitele světa.
Při nedávných vykopávkách se za ohradní zdí Ptahova velechrámu v Memfidě podařilo nalézt několik votivních stél, z nichž některé pocházejí z období vlády 18. dynastie. Nápisy na nich uvedené se většinou vztahují k "Ptahovi na úpatí vysokých hradeb". V západní části chrámu se nacházelo Ptahovi zasvěcené malé oratorium, na jehož stěny poutníci připevňovali malé stély, které jim měly zajistit přízeň "boha Ptaha ze staré brány, který naslouchá modlitbám". Pověst memfidského ochranného božstva sahala daleko za hranice města. Důkazem toho je, že Ptah byl uctíván také řemeslníky na thébském pohřebišti.
Nejstarší část Memfidy nazývanou "Bílé zdi" údajně založil Meni, legendární zakladatel první historické dynastie. Město rychle přijalo Ptaha za svého ochranného boha. Bůh býval zobrazován zahalený do přiléhavé látky, z níž vyčnívaly jen jeho dvě ruce, v nichž držel žezlo. Na hlavě měl čapku. Memfis byla vyhlášeným centrem odlévání kovů, výroby zbraní a klenotů a patronem sochařů a kovářů byl právě Ptah, kterého Řekové později ztotožnili se svým bohem Héfaistem a Římané s Vulkánem. Bůh Ptah byl natolik populární, že existovalo několik variant jeho zobrazení. V jednom dopise adresovaném thébské přítelkyni vylíčila jistá Hathořina pěvkyně sídlící v Memfidě celou škálu podob boha Ptaha: "Tak hovořím o Ptahovi, velikému, který je jižně od své zdi (...), k Sachmetě, milované Ptahem (...), k Ptahovi ze staré brány, k Ptahovi, který naslouchá modlitbám, k bohům, kteří jsou v Ptahově domě (...), k Ptahovi pod jeho moringou, k Nimaatreovi, který se připojuje k Ptahovi (...), k Ptahu pánovi, jenž nastoluje spravedlnost k Ptahu pánovi Hemu. Kéž si uchováte dobré zdraví."
Velmi mocné kněžstvo
Memfis, sídlo vládců v nejstarších obdobích egyptské historie, učinila z Ptaha všemocného boha. Jeho kněžstvo si postupně získalo velkou moc, kterou se uchovalo po celou dobu existence starého Egypta. Tito vzdělaní muži znalí umění vždy dokázali přitahovat velké myslitele egyptského království i zahraničí. Do Memfidy cestovali řečtí učenci, aby spolu s kněžími studovali teorie a naučení, které tito vypracovávali již po staletí. Za Ramessovců svěřovali Ptahovi kněží post velekněze královskému princi. Jako atribut svého úřadu nosil paruku, na niž byla připevněna zvláštní spona. Za vlády 3. dynastie vznikla díky memfidským kněžím teorie o stvoření světa Ptahovým slovem. Ptah podle ní svým srdcem a jazykem stvořil vše, co na zemi existuje: "Srdce (myšlení) a jazyk mají moc nad všemi údy, neboť srdce je ve všech tělech a jazyk ve všech ústech živých bohů, lidí, zvířat a plazů (...). Právě jejich prostřednictvím se děje veškerá práce a veškerý pohyb - hýbání rukama, chůze nohou, pohyb ostatních údů. To vše probíhá na příkaz vymyšlený srdcem a vyjádřený jazykem."
O mnoho století později přijel do Memfidy Alexandr Veliký vykonat slavnostní obřad podrobení se, aby se mu od Ptaha a jeho kněžstva dostalo té nevýslovné cti být jmenován egyptským faraonem.

Vyhlášený chrám
Ptahův chrám vybudovaný jižně od opevnění "Bílých zdí" se v egyptštině nazýval Hutkaptah (Svatyně Ptahova ducha). Měl půdorys ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku a vstupovalo se do něj z jižní strany, kde se tyčily kolosální sochy Ramesse II. Uvnitř rozsáhlého komplexu, který byl cele zasvěcen bohovi a postupně rekonstruován a zkrášlován několika egyptskými králi včetně Amenhotepa III. a Ramesse II., bylo všechno budováno s cílem oslavovat božstvo. Ramesse II. nechal zbudovat mnoho chrámů zasvěcených Ptahovi, a dokonce se nechával vyobrazovat po jeho boku, aby ukázal svou oddanost bohu a hlavně svůj božský původ. V Ptahově velechrámu, z nějž dnes zbylo jen několik rozvalin, se nalézala kaple Sethiho I., otce Ramesse II., v níž byla objevena velká stéla vztyčená Merenptahem (synem a nástupcem Ramesse II.), která líčí jeho velké vítězství nad tzv. mořskými národy.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama