Její Veličenstvo kočka, božské zvíře

27. října 2006 v 8:58 | Martina |  ...posvátná zvířata...
Posvátné zvíře boha Slunce a některých jiných bohů a bohyň, ztělesnění bohyně Bastet.

Z poměrně pozdního výskytu kočky v zachovaných památkách soudíme, že k jejímu uctívání došlo rovněž až později. To se zdá být napohled v rozporu se skutečností, že byla posvátným zvířetem a zosobněním bohyně Bastet, jež patřila k nejstarším egyptským bohyním. Bastet byla však původně uctívána v podobě lvice a kočičí podobu dostala asi až v dobách Střední, nebo spíš Nové říše. Totéž platí o jiných kočičích resp. lvích bohyních, jako např. o Tefnut, Pachet a Mefdet, o nichž se mluví stejně jako o Bastet, ve zvláštních heslech. Dřív než s těmito bohyněmi byla kočka spojována s bohem slunce Re, resp. s jinými slunečními bohy, zejména s Atumem. Podle mýtu, jehož odraz se zachoval v Knize mrtvých z Nové říše, bojovala na Reově straně, když ho přepadli u posvátného stromu v Onu nepřátelé. Podle vyobrazení v hrobkách z 19. a 20. dynastie mu v boji pomáhala proti nebeskému hadu Apopovi, který ohrožoval jeho loď při plavbě po obloze. Známy jsou malby, jež ji zobrazují vedle boha slunce na pahorku, který se při stvoření světa jako první vynořil z vesmírných vod praboha Nuna. Na některých vyobrazeních mají Re a Atum kočičí hlavu a v Knize bran z Nové říše je nazýván Re "Velkým kocourem". Na oplátku je kočka nezývána v textech "Slunečním (nebo Měsíčním) okem". Přiznává se jí dokonce titul "Paní nebes".
Všechna vyobrazení kočky, jež se zachovala, mají pozoruhodnou uměleckou úroveň a estetickou působivost. Z Nové říše jsou to zejména polychromované reliéfy ve vesetských hrobkách, jež ji zobrazují jako Reovu pomocnici v boji s Apopem. Z Pozdní doby jsou to pak hlavně sošky bohyně Bastet i sošky koček, jež nemusely být zrovna Bastet. Vytvořeny jsou z nejrůznějších materiálů a představují kočku vsedě nebo vstoje, samotnou nebo s koťaty, často též jako štíhlou ženu s oděvem přiléhavým jako kůže a s lidskou hlavou. Tyto "egyptské kočky" se těšily zájmu sběratelů už v antickém Římě. Dnes se těší zájmu návštěvníků téměř všech světových egyptologických sbírek.
Z poměrně pozdního výskytu kočky v zachovaných památkách soudíme, že k jejímu uctívání došlo rovněž až později. To se zdá být napohled v rozporu se skutečností, že byla posvátným zvířetem a zosobněním bohyně Bastet, jež patřila k nejstarším egyptským bohyním. Bastet byla však původně uctívána v podobě lvice a kočičí podobu dostala asi až v dobách Střední, nebo spíš Nové říše. Totéž platí o jiných kočičích resp. lvích bohyních, jako např. o Tefnut, Pachet a Mefdet, o nichž se mluví stejně jako o Bastet, ve zvláštních heslech. Dřív než s těmito bohyněmi byla kočka spojována s bohem slunce Re, resp. s jinými slunečními bohy, zejména s Atumem. Podle mýtu, jehož odraz se zachoval v Knize mrtvých z Nové říše, bojovala na Reově straně, když ho přepadli u posvátného stromu v Onu nepřátelé. Podle vyobrazení v hrobkách z 19. a 20. dynastie mu v boji pomáhala proti nebeskému hadu Apopovi, který ohrožoval jeho loď při plavbě po obloze. Známy jsou malby, jež ji zobrazují vedle boha slunce na pahorku, který se při stvoření světa jako první vynořil z vesmírných vod praboha Nuna. Na některých vyobrazeních mají Re a Atum kočičí hlavu a v Knize bran z Nové říše je nazýván Re "Velkým kocourem". Na oplátku je kočka nezývána v textech "Slunečním (nebo Měsíčním) okem". Přiznává se jí dokonce titul "Paní nebes".
Všechna vyobrazení kočky, jež se zachovala, mají pozoruhodnou uměleckou úroveň a estetickou působivost. Z Nové říše jsou to zejména polychromované reliéfy ve vesetských hrobkách, jež ji zobrazují jako Reovu pomocnici v boji s Apopem. Z Pozdní doby jsou to pak hlavně sošky bohyně Bastet i sošky koček, jež nemusely být zrovna Bastet. Vytvořeny jsou z nejrůznějších materiálů a představují kočku vsedě nebo vstoje, samotnou nebo s koťaty, často též jako štíhlou ženu s oděvem přiléhavým jako kůže a s lidskou hlavou. Tyto "egyptské kočky" se těšily zájmu sběratelů už v antickém Římě. Dnes se těší zájmu návštěvníků téměř všech světových egyptologických sbírek.
 


Aktuální články

Reklama