Pylon, vstup do domu bohů (1)

22. října 2006 v 17:15 | Martina |  ...stavební prvky
Řecké slovo pylon, znamenající "brána", označuje monumentální stavbu, kterou se vcházelo na nádvoří egyptských chrámů. Praporce vlající na vrcholcích stožárů již z dálky oznamovaly přítomnost božského domu. Pylon všem poutníkům zase připomínal, že vstupují na posvátnou půdu.

Poutníci přicházeli do chrámu vydlážděnou alejí lemovanou sfingami, Řeky nazývanou dromos, která obvykle vycházela z nábřeží u Nilu, k němuž během obřadů připlouvali kněží a bůh. Pylon (egyptsky bechen) byl vstupní branou do areálu chrámu. Obvykle před ním stávaly kolosální sochy krále a obelisky. Pylonem se procházelo na nádvoří se sloupovou kolonádou, které bylo veřejnou částí chrámu. Kolonáda byla jediným místem, kam mohli věřící při náboženských procesích vstoupit. Samotná svatyně jim byla zapovězená.
Takto zjednodušeně bychom mohli popsat podobu vstupních částí monumentálních egyptských chrámů. Tento "vzorový" půdorys se během staletí rozlišoval o různé varianty a přídavky. V nejrozlehlejších chrámech mohlo být i druhé nádvoří, za nímž následoval druhý pylon, menší než vstupní.
V Amon-Reově velechrámu v Karnaku, který byl od Střední říše neustále přestavován, bylo vybudováno hned deset monumentálních pylonů. Původně pylony možná chránily vchod do chrámu, později byla tato funkce spíše jen symbolická, protože byly stavěny uvnitř chráněných svatých prostor. Nebyly tedy určeny na ochranu proti lidským nepřátelům, mohly ale chrám střežit před nečistými silami. Egyptský chrám měl symbolizovat kosmos v jeho celistvosti. Božský svět byl ztělesňován nejniternější součástí chrámu - svatostánkem se sochou, v níž přebývalo božstvo, pokud bylo přítomno v chrámu. Tento svět byl obklopen světem lidským - chrámovými stavbami, jež sloužily k vyživování kultu božstva, který byl prodchnut principem maat, základním kamenem celé egyptské společnosti. Tento svět byl obklopen pravodstvem Nun, symbolizovaným cihlovou ohradní zdí. Vně tohoto uspořádaného světa ležel chaos, jediná přístupová cesta mezi těmito světa byla chráněna a bráněna pylonem.
Jednotlivé části pylonu
Pylon se skládal ze dvou velkých bloků kamenného zdiva protažených do šířky a s výrazným úkosem, které mezi sebou vytvářely bránu se sklopenými zdmi. Do obou průčelí byly po obou stranách vstupu vyhloubeny dva až čtyři žlábky, do nichž se zasazovaly stožáry. Ve všech chrámech bylo od období Nové říše zvykem, že na stožárech vlály praporce různých barev.
Vnější stěny pylonu byly obloženy otesanými kvádry, které nebyly pospojovány maltou ani jiným pojivem. "Vnitřní výplň" se skládala z kamenů a kvádrů různých druhů a velikostí, které často byly odebírány z jiných staveb, jež se panovníkům znelíbily. Například poslední král 18. dynastie Haremheb použil k výstavbě vlastních pylonů kameny z chrámu svého předchůdce a současníka Amenhotepa IV (Achnatona).
Po obou stranách vysokého centrálního vstupu monumentální zdobné brány. Nad branou byla římsa a překlad, tradičně zdobený okřídleným kotoučem, který symbolizoval jednotu náboženství a státu. Terasovitá střecha tvořila průčelí mezi dvěma věžemi. Na hranách obou věží byly po celé jejich výšce oblounky, římsy o kruhovém průřezu odkazující na konstrukci nejstarších staveb z lehkých materiálů, např. ze sušených cihel a rákosových rohoží. Oblounky masivní pylon elegantním způsobem odlehčovaly. Terasovitou střechu na celé stavbě završovala a uzavírala tradiční polychromovaná římsa, nazývaná egyptské hrdélko. Z nádvoří se dvěma menšími branami vstupovalo na vnitřní schodiště, která se lámala v pravém úhlu a byla slabě osvětlena malými okénky. Schodiště vedla na terasy a do nevelkých užitných poschodích stavby. Počet těchto místností se v jednotlivých pylonech lišil. Někdy byl v užitných místnostech vyražen otvor směrem ven, kudy se pak upevňovaly stožáry a vztyčovaly praporce. Bez ohledu na datum stavby, umístění chrámu, rozměry nebo skutečnou funkci (účelem některých pylonů prostě bylo velebit faraonovu moc) byly tyto velké a z architektonického hlediska jedinečné stavby vždy vystavěny přísně symetricky.
pokračování:
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama