Skalní chrám Sethiho I. uprostřed pouště

1. října 2006 v 13:51 | Martina |  ...chrámy
Zlaté doly ve Wádí Barramija ležící východně od města Edfú byly obtížně přístupné. Lamači kamene museli putovat po dlouhé cestě bez zdrojů vody. Při návštěvě této vyprahlé krajiny dostal faraon Sethi I. vnuknutí od bohů a nechal vykopat studnu na místě, které sám určil. A stal se zázrak! Kopáči narazili na zdroj podzemní vody, který nevysychal ani v horkém létě. Na oslavu této božské události byl do pískovcové skály vyhlouben chrám.

Asi padesát kilometrů od Edfú v místech, kde se kříží Wádí Mijáh a Wádí Barramija, se nalézá lokalita Kanajs (arabsky "kaple"). Kdysi se tu nacházelo městečko, které založil faraon Sethi I., otec slavného Ramesse II. Kanajs byl ale zároveň i stanicí, odkud se střežily karavanní cesty vedoucí do okolních zlatých dolů. Právě v těchto místech byl postaven skalní chrám Sethiho i., který panovník osobně zasvětil bohům. Nápisy na stěnách tohoto chrámu zasvěceného Amonovi, Reovi, Ptahovi a samotnému Sethimu vyprávějí podivuhodný příběh.
Cesta z Edfú ke zlatým dolům ve Wádí Barramija byla obtížně schůdná. Lamači kamene si stěžovali na nedostatek vody a řada z nich v poušti zahynula žízní. Sethi I. se rozhodl, že oblast navštíví a pokusí se nalézt nějaké řešení, neboť zlato, považované za tělo bohů, bylo v Egyptě vyhledávaným vzácným kovem, a nepřipadalo tedy v úvahu doly zavřít. Voda se tehdy přepravovala do dolů na oslech. Dodávané množství ale nestačilo, což se projevilo na výnosnosti dolů. Panovník spolu s představenými prací pátral po ideálním místě, kde by bylo možné zřídit nádrž a studnu, které by v létě nevysychaly.
Božský zázrak
Dobové zdroje nehovoří o žádných vrtech, které by královi specialisté v poušti prováděli, a zmiňují se o jediném: Sethi I. veden božskou rukou nalezl ideální místo, kde narazil na zdroj podzemní vody napájený přívalovými dešti, které se občas nad oblastí přehnaly. Byl to opravdový zázrak. Na onom místě byla vykopána studna, která ležela na křižovatce dvou wádí. Toto pozoruhodné příhodné umístění nejenže umožňovalo zásobit vodou všechny okolní lomy, ale také střežit oblast před případnými vpády beduínů.
Na výraz díků bohům, kteří byli tak vstřícní, založil Sethi I. městečko a strážní stanici. Nechal rovněž vystavět kultovní chrám zasvěcený jeho předkům. Sám panovník skalní chrám v pískovcovém útesu slavnostně otevřel a zasvětil. Nádrž a studna vyhloubené před chrámem byly přístupné všem a především zlatokopům, kteří si sem přicházeli pro zázračnou vodu. Spojením studny s božským kultem dával král najevo všem, kdo vodní zdroj používali, že zlato vytěžené v horách patří jemu, a kdo by si snad chtěl vzácný kov přivlastnit, bude stižen tělesným trestem a prokletím bohů.
Starověká mapa
Se jménem Sethi I. je spojováno jedno z nejstarších mapovaných děl starověku. Mapa se v současné době nachází v turínském Egyptském muzeu. Turínský těžařský papyrus obsahuje zemědělskou mapu oblasti Wádí Hammamát, kde se lámal vzácný kámen benben a kde se nacházely významné zdroje zlata (dnešní název místa je Bir Umm Fawachír). Mapa obsahuje barevně kódované geologické zóny, zakreslené polohy lomů, dolů, sídlišť kameníků, vodní zdroje (cisterny či vodní rezervoáry), tři starověké mosty, dvě místa spojovaná se zpracováním a transportem kamene a svatyně zasvěcené Amonovi z čisté hory.
Chrám uprostřed pouště
Chrám je vyhlouben do pískovcové skály. Výzdoba vnějších zdí a podzemního naa je velmi zajímavá. Architektonické pojetí chrámu je typickým produktem ramessovského období. Zvenčí je vidět vchod s papyrovými sloupy podpírajícími pískovcový architráv. Ve sloupové předsíni, kam směli vstoupit výhradně kněží sloužící kultu je zdobený strop. Na stěnách místnosti jsou zachyceny výjevy, na nichž je Sethi I. přijímán Amon-Reem, díky němuž porazil své nepřátele. Podle tehdejších zvyklostí jsou na stěnách vyobrazeni i věční nepřátele Egypta, Núbijci a Asiaté, kterým faraon hrozí svou holí a mečem. Uvnitř chrámu se dále nachází kolosální královská usirovská socha s bílou korunou na hlavě. Do skály jsou pak vytesány další usirovské sochy s podobou panovníka. Samotná kaple má rozměry 6,15 x 5,69 metrů a je rozdělena na tři části. Velmi dobře zachovalý strop je zdoben vyobrazením supa s roztaženými křídly. Ve stěně v zadní části kaple jsou výklenky na sochy, před nimiž poutníci a zlatokopové vzdávali úctu objeviteli zázračného vodního zdroje - Sethimu I.

Přežívající kult
Skalní chrám "u pramene" byl patrně uctíván ještě dlouho po smrti faraona Sethiho I. Nádrž a studny se využívaly i v Ptolemaivské a Římské době, kdy tehdejší králové opevnili celou lokalitu proti útokům lupičů a beduínů. Přestože z obdivuhodného chrámu uprostřed pouště toho mnoho nezůstalo (pod rozvalinami se nepodařilo vypátrat žádné stopy po studni ani po vodě), vzpomínka na zázračný pramen a jeho objevitele přetrvala. Každý měl na paměti slova, která Sethi I. nechal do stěn chrámu vyrýt: "Pokud učiníte to, co musíte, aby pro mne navždy přetrvaly mé stavby, musí na nich přetrvat i mé jméno."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama