Egypt, země pyramid (1)

20. listopadu 2006 v 9:00 | Martina |  ...pyramidové komplexy
Pyramidy jsou nejznámějším symbolem představ starých Egypťanů o posmrtném životě. Domníváme se, že toto gigantické schodiště na nebesa mělo chránit faraona a přiblížit jej bohu Reovi.

Život krále sledoval denní koloběh Slunce - narození, život a smrt. Tak to bylo psáno v Textech pyramid, vyrytých do stěn pohřebních komor v pyramidách vybudovaných na konci 5. a během 6. dynastie. Těmito obrovitými stavbami se králové Staré říše chtěli přiblížit Reovi a vytvořit s ním jeden celek. Od první Stupňovité pyramidy faraona Džosera, která byla geniální myšlenkou velekněze a architekta Imhotepa, prošla výstavba těchto kolosálních hrobek zřetelným vývojem. Nejvýznamnějším obdobím v historii pyramid byla vláda 4. dynastie, jejíž tři panovníci nechali vystavět pověstné pyramidy v Gíze.
Další velké pyramidy se stavěly až za 12. dynastie, tentokrát již nikoli z kamene, ale z cihel. Právě proto je však většina těchto památek, nalézajících se především ve Fajjúmu a poblíž Memfidy, ve velmi špatném stavu.
Počínaje 18. dynastií pyramida ztratila své výlučné postavení místa posledního odpočinku panovníka. Poté, co na počátku Nové říše došlo ke změně stavební podoby královské hrobky, začala být pyramida používána jako symbol označující místo pohřbu hodnostářů. Od doby vlády Thutmose I. si panovníci nechávali budovat hluboké skalní hrobky v Údolí králů na západním břehu Nilu v Thébách. Mnoho bohatých Egypťanů si po jejich vzoru také začalo budovat hroby ve skalách, přičemž některé z nich měly vnější kapli. Hroby byly završené pyramidionem (špičatým vrcholkem), na jehož přední stěně byla nika s vyobrazením zesnulého, kterak uctívá Slunce. Takové hrobky můžeme nalézt například v Dér el-Medíně poblíž Údolí králů.
Pyramidy se později znovu objevily v Núbii v okolí Napaty, ovšem nedosahovaly velikosti a lesku svých předchůdkyň. Ke kamenným pyramidám svých předků se vrátil vládce núbijské říše Pianchi, černý faraon 25. dynastie. Strany této stavby, která se do dnešních dnů nezachovala, měřily přibližně 12 metrů. Pyramida měla velmi prudký sklon (více než 68°). Podobnou cestou se vydalo mnoho jeho nástupců v Napatě a později i v Meroe, ale ani jim se nepodařilo napodobit velkolepost pyramid v Gíze.
Od nepálených cihel ke kameni
Mastaby na královském pohřebišti v Umm el-Kábu u Abydu jsou postaveny z nepálených cihel. Jejich nadzemní část měla podobu jednoduché mohyly, jež stylizovala počáteční pahorek, na kterém podle představ Egypťanů vznikl život. Pro tyto struktury byl charakteristický obdélníkový půdorys a skloněné stěny. Imhotep navrhl svému králi Džoserovi podstatně ctižádostivější a do té doby nevídaný projekt - znásobit tehdy stavěné mastaby a vybudovat v Sakkaře první stupňovitou pyramidu. Ta byla celá zhotovena z kamene, aby přetrvala staletí. Šikmé stěny byly obloženy jemným vápencem dováženým z nedalekých lomů v Tuře.
Pro umění stavby pyramid jakožto příbytků na věčnost se později nadchl také další faraon Snofru, jenž nechal postavit hned tři pyramidy - dvě v Dahšúru a jednu v Médúmu. Objevila se pyramida nového tvaru - jedna ze čtyř Snofruových pyramid totiž byla lomená, zřejmě kvůli chybně vypočítanému sklonu. Šlo o první pokus o dosažení ideálního tvaru pyramidy, který se zdařil až architektům pyramid v Gíze.
Gíza - synonymum dokonalosti
K zásadnímu pokroku dochází teprve s faraony 4. dynastie Chufuem, Rachefem a Menkaurem. Za jejich vlády dosahovala výstavba pyramid z architektonického a geometrického hlediska vrcholu. Tyto tři hrobky ve tvaru pravé pyramidy měly zcela hladké stěny, o což se pokusili už architekti Snofruovy pyramidy. Stěny pyramid se sbíhají v pyramidionu směřujícímu k nebesům. Odtud totiž bylo nejblíže k božskému Slunci a faraon se tak mohl připojit ke svému kosmickému otci.
Nesmíme zapomenout, že za 4. dynastie došlo k zásadním změnám v důsledku rozvoje slunečního kultu. Pyramidy symbolizovaly počáteční pahorek, z něhož při stvoření světa Slunce vystoupilo na nebesa. Pohřební komplex tvořený faraonovou pyramidou, zádušním a údolním chrámem a přidruženými hrobkami dvořanů představoval význačné náboženské a správní centrum, jehož stavební podoba byla ovlivňována staroegyptským chápáním světa až do doby Střední říše. Počínaje tímto historickým obdobím se panovníci vrátili k menším pyramidám, které navíc stavěli z cihel, jež byly bohužel méně odolné vůči zubu času.
Jádro pyramidy tvořila úhlopříčná kostra z kamenných kvádrů, která celou stavbu zpevňovala. Vlastní těleso pyramidy pak tvořily sušené cihly, či úlomky vápence a stavební suť. Vnější povrch byl obložen vápencovými deskami. Velikost zádušního chrámu u východní paty pyramidy byla redukována a součástí pohřebních komplexů se staly i početné hrobky členů královské rodiny.
Zcela unikátní stavební podobu má hrobka Šepseskafa, pravděpodobně syna Menkaurea, posledního panovníka 4. dynastie, která má tvar mastaby připomínající obří sarkofág. Přesto má za svým jménem v soudobých textech označení "pyramida".
HLAVNÍ TVARY PYRAMID
  • stupňovitá pyramida
Pyramida ve tvaru schodiště, původně šlo o mastaby s odlišnými základnami stavěné na sebe. Džoserova pyramida o šesti stupních má výšku 60 metrů, rozměry základny jsou 109 x 121 metrů. Pyramida byla stavěna metodou skloněných vrstev zdiva, což zvyšovalo její stabilitu a odolnost. Úhel sklonu vrstev je 16°.
  • lomená pyramida
Pyramida se dvěma různými sklony stěn. Přibližně do poloviny výšky stavby svírají stěny pyramidy se základnou úhel 58°, poté se sklon výrazně snižuje a dosahuje pouze 43°22'. Tato změna sklonu je důsledkem snahy architektů zmenšit masu zdiva, neboť ve vnitřních prostorách se objevily trhliny.
  • pravá pyramida
Pyramida se čtyřmi rovnými stěnami, obložené velmi jemným vápencem, aby povrch působil hladce. Dokonalým příkladem tohoto typu jsou pyramidy v Gíze. Chufuova pyramida byla vysoká 146 metrů (dnes 138 m), délka strany je 230 metrů, sklon 51°50'. Rachefova pyramida má sklon 53°7', výšku 143,5 metru a délku strany 215 metrů. Menkaureova pyramida byla vysoká 66 metrů, délka strany byla 105 metrů a sklon 51°20'.
  • hrobka ve tvaru sarkofágu
I když se za jejím jménem v soudobých textech objevuje označení "pyramida", nelze ji za pyramidu podle názorů vědců považovat.
pokračování:
 


Komentáře

1 ewTWZWS | E-mail | Web | 12. března 2014 v 11:43 | Reagovat

na piču porno porno

2 ewTWZWS | E-mail | Web | 12. března 2014 v 11:43 | Reagovat

na piču porno porno

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama