Esetin chrám, perla Philae (2)

14. listopadu 2006 v 12:25 | Martina |  ...chrámy
Poté, co přežil padesát let pravidelných záplav po vystavění první asuánské přehrady, byl Esetin chrám kámen po kameni přemístěn na sousední ostrůvek Agilkija, který byl uměle upraven, aby co nejvěrněji připomínal původní Philae. Na něm dnes návštěvníci mohou obdivovat svatyni, jež byla jednou z posledních bašt odporu vůči křesťanství ve starém Egyptě.

Vstupní bránu střeženou dvěma žulovými lvy tvoří monumentální pylon ( 37 metrů široký a 18 metrů vysoký). Jeho vnější fasádu zdobí reliéfy, kdysi zářící barvami, jež zachycují Ptolemaia XII. Nea Dionýsa, jak pobíjí nepřátele a zároveň se obrací k Eset, Horovi a Hathor. Na pravé části vnitřní strany pylonu jsou zobrazeni kněží, kterak nesou Esetinu velkou posvátnou bárku. Před bárkou stojí faraon, který plavidlo vykuřuje kadidlem.
Právě zde porodila Eset Hora
Poté co návštěvníci projdou prvním pylonem, vstupují na elegantní kamenné nádvoří, jehož dlažba je tvořena geometricky uspořádanými deskami a jehož boční strany jsou lemovány kolonádami, jimiž se vstupuje do dalších prostor velechrámu. Při západní straně nádvoří stojí mamisi (Dům zrození), které nechal vystavět Ptolemaios III. Euergetés a jehož výzdoba byla dokončena až římským císařem Tiberiem. Právě zde údajně Eset porodila Hora, s nímž se faraoni ztotožňovali. Mamisi se skládá z předsíně a tří po sobě jdoucích místností, které vedou do svatyně. Na zdech jsou zachyceny výjevy související s Horovým zrozením, dětstvím a výchovou. Naproti mamisi je kolonáda s deseti sloupy, vedoucí do šesti zdobených místností, jež sloužily jako komory a sklady pro potřeby kněží. Vlastní mamisi je obklopeno další kolonádou, mezi jejímiž sloupy byly postaveny spojovací zídky, které sahají do dvou třetin výšky sloupoví. Sloupy nesou střídavě kompozitní hlavice, zdobené rostlinnými motivy, a tzv. Hathořiny hlavice.
Svatyně v centru chrámu
V zadní části dvora se zdvihá druhý pylon (30 metrů široký a 14 metrů vysoký), původně zdobený barevnými reliéfy stejně jako první, jímž se vchází do sloupové síně chrámu. Před pravou částí pylonu je vztyčena kamenná stéla s hieroglyfickým textem. Je na ní vytesán nápis, který se datuje do doby Ptolemaia VI. Filométora. Podle nápisu byla stéla vztyčena na výraz díků bohyni jedné oblasti v Núbii, kde byla objevena důležitá ložiska zlata.
Po překonání několika schodů vedoucích do sloupové síně podpírané deseti sloupy malovanými živými barvami se může návštěvník pokochat pohledem na strop, na němž jsou v hlavní ose síně zachyceny ochranné bohyně Horního a Dolního Egypta a v bočních částech sluneční bárky a astronomické motivy. Výzdoba stěn a sloupů v této místnosti pochází z období vlády Ptolemaia VII. Euergeta II. a zobrazuje hodiny, výjevy představující panovníka, jak přináší obětiny různým božstvům, a mytologické náměty. Ze sloupové síně lze projít do komplexu svatyně. Ta se skládá z dvanácti místností a krypty, jejíž zdi jsou zdobeny liturgickými výjevy.
Na menším bočním nádvoří obětin je zachycen Ptolemaios II. Filadelfos, jak před hromadou darů pálí kadidlo na počest bohyně. Schodiště vlevo vede na terasu svatyně, kde se nalézá Usirova kaple. Úplně vzadu v chrámu byla umístěna svatyně, do níž mohl vstoupit pouze vrchní kněz, který byl pověřen prováděním kultu. Byl v ní umístěn žulový podstavec, na němž spočívala bárka se sochou bohyně.
Zmizelé obelisky, poškození lvi
Oba obelisky, které byly původně při vchodu do chrámu, jsou dnes ve Velké Británii. Oba lvi střežící hlavní vchod jsou poškozeni. Na většině zdí, průčelí pylonů a sloupů se nezachovaly původní barvy. Stěny prostoru vedoucího ke svatyni jsou popsány vzkazy, které zde zanechali francouzští důstojníci z napoleonské expedice. Kolem roku 553 n. l. byla sloupová síň na příkaz císaře Theodosia I. přeměněna na křesťanský kostel. Na východní stěně předsíně velechrámu jsou vyryty dva nápisy hieroglyfickým a démotickým písmem, které pocházejí z období vlády Ptolemaia V. Epifana. Jeden z nich je replikou textu Rosettské desky, díky níž se Champollionovi podařilo rozluštit egyptské písmo.
předchozí:
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama