Byl Ramesse II. uzurpátor?

25. listopadu 2006 v 16:16 | Martina |  Ramesse II.
Ramesse II. byl jedním z nejvýznačnějších stavitelů starého Egypta. Nálezy učiněné v souvislosti s jeho jménem ale na tvářích archeologů vyvolávaly údiv. Mocný faraon totiž nebyl vždy velkorysý a stavby a sochy náležící jeho předkům si přivlastňoval a činil z nich své. Někteří šli tak daleko, že Ramesse II. označili za uzurpátora. Věci jsou ale složitější, než se na první pohled může zdát, a na tyto "výpůjčky" je třeba pohlížet v přesných historických souvislostech, které nenasvědčují, že by byl Ramesse "vykradačem" chrámů.

Významným stavitelem byl již Ramessův otec Sethi I. Jeho syn Ramesse II. se do otcových stavebních prací brzy zapojil a v šestnácti letech dostal svolení vystavět si chrám svého jména nedaleko od chrámu otcova. Hned jak se Ramesse II. dostal k moci, dokončil stavby zahájené otcem. Vzápětí svou energii soustředil na budování nových svatyní, mezi něž patřily stavby ve Wádí es-Sebúa, v Derru a Akše, stavby pevností i měst, především svého nového hlavního města Piramesse.
Stavební práce vedené Ramessem II. byly nejrozsáhlejší v dějinách faraonského Egypta, a to hned z několika důvodů. Pro krále bylo především důležité přinést "kamenné památníky", aby si zajistil přízeň bohů. Velkolepé stavby dále měly stvrzovat moc dynastie Ramessovců. Konečně ke stvrzení této moci bylo nezbytné na co nejvíce místech vyobrazovat faraona připodobňovaného k Reovi. Nad vstupem do tzv. Velkého chrámu v Abú Simbelu je zapsáno panovníkovo jméno jako rébus. Do skalní stěny byla vytesána postava slunečního boha Rea se sokolí hlavou, který v jedné ruce drží žezlo veser a v druhé pero bohyně Maat. Celá kompozice tak tvoří trůnní jméno Ramesse II. - Veser-Maat-Re. Ramesse v tomto smyslu také navázal na politiku prováděnou Amenhotepem III., jenž se snažil nenápadně omezovat moc Amonových kněží.
Potřeba posílit svou moc
Král často na dokončení staveb velmi spěchal. S jeho souhlasem se proto jako stavební materiál používaly starší stavby, což se dělo například v Dér el-Bahrí, kde byla řada staveb Ramessových předků zcela rozebrána. Roku 1898 britský archeolog James Edward Quibell uvažoval o tom, že by se pokusil vrátit zbytky staveb na jejich původní místo. Nakonec se ale ukázalo, že je to zcela nemožné, neboť "uloupený" stavební materiál byl již nedílnou součástí staveb Ramesse II., které se staly novými plnohodnotnými uměleckými díly.
Z čistě politických důvodů Ramesse II. rovněž podporoval odebírání kamene ze staveb zavrženého kacířského faraona Achnatona. Ramesse II. byl panovníkem, který se nejčastěji uchyloval k využívání staveb a artefaktů, jež byly původně zasvěceny jiným faraonům. Egyptologové nalezli mnoho takových dokladů, na nichž bylo jméno slavného předka vymazáno a nahrazeno jménem Ramesse II. Právě kvůli tomu byl Ramesse II. někdy nazýván uzurpátorem.
Přepracované sochy
Výraz "uzurpátor" má rozhodně negativní konotace, na chování Ramesse II. ale nelze přihlížet jen jako na projev bezectnosti. Na jeho obhajobu je třeba podotknout, že nebyl jediným, kdo se uchyloval k podobným metodám, přestože tak činil v největší míře. Jeho postoj úzce souvisel s náboženskými rituály a představami starého Egypta. Podle Egypťanů měla jakákoli stavba smysl pouze tehdy, bylo-li do ní vyryto jméno faraona, neboť jedině tak mohla vyzařovat určitou auru. Ramesse II. považoval vymazání jména staršího faraona a jeho nahrazení svým za prostředek vedoucí k obnovení jeho moci. Pokud to umožňoval dostatek místa, své jméno prostě jen připojil ke jménu předka.
Byly ale i případy, kdy chování velkého faraona nebylo tolik obhajitelné. Panovníkovi nestačilo, že sochy s jeho vyobrazením byly rozesety prakticky po celé zemi, ale ještě nechával přepracovávat některé sochy svých předchůdců, aby se podobaly jemu samému. Oblíbeným terčem těchto předělávek se staly především sochy Amenhotepa III. Ve faraonských dobách nebyly královské sochy jen prostým zobrazením panovníka. Byly rozptýlené po celém Egyptě, zhmotňovaly krále a měly nepopiratelnou posvátnou hodnotu. Vysoký počet vlastních vyobrazení možná nasvědčuje (nikoli to však již s jistotou nepotvrdí), že Ramesse II. měl poněkud megalomanské sklony.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama