Hrobka Ramesse IX. (KV 6)

16. listopadu 2006 v 21:09 | Martina |  Údolí králů - hrobky a zádušní chrámy západních Théb
Hrobka Ramesse IX., se svým nápadným vchodem u paty kopce nalevo do středu Údolí králů, zůstala otevřená po celé období starověku poté, co byla mumie nesena do thébského pohřebiště a uložena do hrobky 320. Hrobka byla popsána napoleonskou expedicí a v 19. století prozkoumána Saltem, Champollionem a Lepsiem. Úplné vyčištění provedl v roce 1888 Daressy, který zde nalezl četné hliněné střepy a dřevěnou sochu krále.

Nejméně ve dvou ohledech byla architektura hrobky KV 6 zjevně ovlivněna podobou KV 11, tedy hrobkou Ramesse III. Na konci vstupní chodby bylo započato s tesáním dvou párů pilastrů, avšak částečně dokončeny byly pouze jejich spodní části. Také dva soubory postranních místností u jižní a severní stěny první chodby připomínající situaci KV 11, zde ovšem zůstaly nevyzdobeny. Na rozdíl od některých názorů se však zdá nepravděpodobné, že by nedokončení první místnosti na jižní straně bylo důsledkem skutečnosti, že budovatelé hrobky zjistili, že příliš přiblížili níže položené pohřební komoře hrobky KV 55, protože mezi oběma objekty byla stále skála o tloušťce asi 5 m. Podlaha a strop chodeb za vstupní pasáží aí pilířové síni leží zhruba ve stejné rovině. Pilířová síň zůstala nedokončená, dva zadní pilíře a stěny za nimi byly vytesány ze skály pouze velmi zhruba. Místo obvyklé dvojice spodních chodeb a předsíně vede z pilířové síně sestupná chodba přímo do pohřební komory. Sama pohřební komora je malá a úzká, a nízkým klenutým stropem. Je možné, že původně to měla být další chodba, která však byla po králově smrti přeměněna na pohřební komoru. Neobvyklým rysem je dvoustupňová jáma v podlaze. Nebyly zde také nalezeny žádné stopy po sarkofágu, který by tvořil část pohřební výbavy Ramesse IX. Někteří odborníci předpokládají, že v mělké jámě spočívala pouze dřevěná schrána s rakví. Při čištění hrobky objevil Daressy dva hrubě přitesané trámy, které možná sloužily jako skluznice saní, po nichž se mohl dopravit nějaký těžký objekt, např. právě dřevěná schrána.
Výzdoba stěn, provedená polychromovaným basreliéfem, budí dojem, jako by byla vytvořena v několika fázích. Pravděpodobně jak v důsledku změn v pojetí posmrtného života, tak i v důsledku nedostatku místa, byly některé kompozice, např. Kniha bran, zcela vypuštěny, zatímco jiné, jako např. Kniha podsvětních jeskyní, Kniha Amduat, Kniha dne a Kniha noci, byly zkráceny.
Nad vstupními dveřmi je zobrazen král, doprovázený Eset a Nebthet, jak uctívá sluneční kotouč. Variace tohoto tématu pokračují i nade dveřmi ve druhé a třetí chodbě. Na začátku první chodby se na severní straně nacházejí scény, na nichž král obětuje Reharachtejovi a Usirovi, na jižní stěně pak, podobné scény s Amenreem v podobě mumie se čtyřmi beraními hlavami, doprovázeným bohyní Merseger. Severní stěnu zdobí pokračování Litanie na Rea, které chybí úvodní scéna a jež končí zobrazením kněze očišťujícího krále jako Usira. Zbytek jižní stěny pokrývá první část Knihy podsvětních jeskyní, zatímco druhá, třetí a čtvrtá část stejné knihy se těsní na jižní stěně druhé chodby. Na protilehlé stěně se střídají velké postavy krále, doprovázené bohyní nesoucí jeho jména, a krále, uctívajícího Chonsua s figurami zobrazujícími různé podoby Rea z Litanie na Rea a různými texty a vinětami z Knihy mrtvých. Na severní straně třetí chodby je zobrazena druhá hodina z Knihy Amduat spolu s výňatky ze třetí hodiny téže skladby. Na jižní stěně je zachycen král, obětující Ptahovi a Maat, a pak neobvyklá scéna, v níž se Usir opírá o písečný kopec chráněný hadem.
Kompozice ve třech registrech, která následuje na stěně jižní chodby, je jedinečná a záhadná jak svým textem, tak i celkovým významem. Není těžké vysvětlit scény obrození slunce a vítězství nad nepřáteli, ovšem prvky některých tradičnějších kompozic, jako jsou Kniha Amduat a Kniha podsvětních jeskyní, se možná dočkají ikonografického přehodnocení.
Postavy dvou kněží po stranách vchodu do pilířové síně jsou odvozeny z obřadu Otevírání úst, ke kterému se již v první chodbě vztahovala postava kněze, očišťujícího krále-Usira. Na postranních stěnách pohřební komory jsou umístěny výňatky z Knihy země, zatímco zadní stěna zobrazuje oživení krále a jeho cestu noční a denní sluneční bárkou. Strop zdobí krátké výňatky z Knihy dne a Knihy noci, orámované postavami bohyně Nut. Na stropě druhé a třetí chodby je možno spatřit astronomické motivy, hvězdné hodiny a výňatky z Knihy noci.
 


Aktuální články

Reklama