Královský pyramidový komplex Senusreta I. v Lištu

6. listopadu 2006 v 10:55 | Martina |  ...pyramidové komplexy
Lišt se rozkládá mezi Dahšúrem a Médúmem na okraji Libyjské pouště. V jeho okolí se nacházela rezidence Ictauej, oblíbené sídlo faraonů 12. dynastie. V Lištu byly vybudovány dvě velké zádušní stavby Amenemheta I. a Senusreta I., z nichž dnes ale zbývají jen hromady sutin. Rozsáhlejší komplex patřící Senusretovi I. byl přitom považován za nejkrásnější architektonické dílo své doby.

Senusret I. byl synem Amenemheta I., zakladatele 12. dynastie. jenž Egyptu vrátil jeho ztracenou moc. Senusret I. nastoupil na trůn po palácovém spiknutí, které ukončilo život jeho otce, a záhy si vynutil respekt svých poddaných. Již Amenemhet I. opustil okouzlující Théby a faraonské sídlo přenesl do Ictauej. Zde si nechal vybudovat i velkolepý zádušní komplex, jímž chtěl zdůraznit odlišnost od svých předchůdců a zároveň na memfidskou architektonickou tradici panovníků 6. dynastie.
Senusret I. velmi lpěl na svém charismatickém otci a po jeho vzoru si nechal vystavět ještě větší pyramidu. Nejprve však dokončil zádušní stavbu svého zavražděného otce. Senusretův komplex se pravděpodobně nazýval Cheperkare-chenmet-sut, tedy "Sjednocená jsou (kultovní) místa Cheperkarea (Senusreta)". Ve Střední říši totiž bylo zvykem, že pojmenovávány nebyly pouze pyramidové komplexy, ale i jednotlivé stavební části - pyramidy a chrámy. Bohužel ne vždy se příslušná jména dochovala.
Desátý rok vlády
V desátém roce svého panování zahájil Senusret I. výstavbu mistrovského díla, v němž měl být pohřben. Datum výstavby známe z kontrolních značek vyrytých do kamene při základně pyramidy. Egypťané ji nazývaly Senusret-peter-tauej (Senusret zhlíží na Obě země). Nacházela se za dvěma ohradními zdmi, z nichž první byla vystavěna z nepálených cihel a druhá z kamene. V pravidelných vzdálenostech byly do zdi zasazeny kamenné stély napodobující výzdobu nikovaného průčelí paláce. Nad nimi byl vytesán sokol připomínající, že se nacházíme v blízkosti královské stavby.
Do zádušního komplexu vedla vzestupná cesta z údolního chrámu, z nějž se dodnes zachovalo jen několik zbytků základů. Vzestupnou cestou, která byla uprostřed krytá a patřily k ní dvě rovnoběžné vedlejší aleje, lemovaly usirovské sochy umístěné ve výklencích. Na jižním konci cesty byl vchod, jímž se vstupovalo do areálu zádušního chrámu. Cesta ústila na nádvoří se sloupořadím, zdobené symboly nomů Horního a Dolního Egypta. Vchod do pohřebních prostor pod pyramidou byl skryt za zádušní kaplí.
Na některých kamenech bychom ještě dnes nalezli grafitta připomínající jednotlivé fáze výstavby gigantického díla. Kameny se vozily z Tell Atríbu, z Namteje nebo ze Sají. Z nápisů se dozvídáme, jakým způsobem byly kameny přiváženy, na které molo byly vyloženy a kde byly před použitím uskladněny.
Pyramida Senusreta I. se stavěla jinak než pyramida jeho otce Amenemheta I. Cihlová superstruktura pyramidy byla vyztužena sítí vzájemně se křížících kamenných zdí a její jádro bylo obloženo vápencem z lomů v Tuře.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama