Medínit Habu, oslava Ramesse III. (2)

2. listopadu 2006 v 10:32 | Martina |  ...chrámy
Chrám v Medínit Habu, vybudovaný Ramessem III. na paměť vlastní slávy, není jen jednou z nejvelkolepějších egyptských zádušních staveb. Je také vynikajícím dokladem uměleckých snah své doby, kombinací kolosální architektury, k níž dal impuls Ramesse II., a obdivuhodně realistických tvarů a linií amarnského intermezza.

Zádušní komplex Ramesse III., Medínit Habu (egyptské Džamet), který se rozkládá na západním břehu Nilu nedaleko Théb, je typickým příkladem architektury pomalu upadající Nové říše. Nejpříznivějším obdobím Nové říše byla vláda panovníka 18. dynastie Amenhotepa III. Jeho následovníci, zvláště pak Ramesse II., měli sklon k zanedbávání čistoty linií a střízlivé výzdoby. Dávali přednost kolosální architektuře, často na pohled přetížené a těžkopádné. Zároveň je třeba připomenout krátké amarnské období, které se úmyslně rozloučilo se starými přístupy a do umění zavedlo do té doby nevídaný realismus. I ono ovlivňovalo umělce 19. a 20. dynastie. Za vlády Ramesse III. se tvary dále prodlužovaly a protahovaly. Výrazy v obličeji a stylizace pohybů lidí i zvířat dodávaly zobrazovaným výjevům působivou věrohodnost. Na sedmi usiroformních pilířích kolonády, jež lemuje první nádvoří chrámu Ramesse III. v Medínit Habu, je faraon znázorněn v plisované suknici nebo ve dvorním oděvu, který se velmi blíží skutečné podobě šatu. Tento obraz výrazně kontrastuje s idealizovanými a fixními zobrazeními jeho předchůdců z 18. dynastie.
Starověký Cecil B. de Mille
Monumentální reliéfy, které se začaly objevovat za Ramesse II., nalezneme i na vnitřních a vnějších stěnách chrámu v Medínit Habu. Většina těchto fresek v zapuštěném reliéfu ukazovala egyptskému lidu vítězícího faraona, jenž si je jist svou převahou a silou. Před očima diváků se odvíjely historické události. v gigantických rozměrech. Na počtu zachycených osobností umělci rozhodně nešetřili.
Hromadění postav na omezeném prostoru ovlivnilo umělecké pojetí - historické poslání a složení skupin bylo důležitější než zachycení detailu. Hlavní bylo předvést pohyb, akci, střet armád, válečnou vřavu. Zároveň tak bylo ukázáno, jak byl chaos, symbolizovaný neuspořádaným shlukem nepřátelských vojáků, přemožen panovníkem, který zastupoval princip maat - řád a pořádek. Místo přesného rozdělení do několika registrů se zobrazené postavy překrývají, takže se zdánlivě rozvíjejí v několika rovinách, ale jediném registru. Reliéfy, na nichž byla jediná scéna zahlcená mnoha postavami, vyvolávaly intenzivní dojem, jehož nebylo v umění nikdy předtím dosaženo. Z kamene jako by vystupovala hrůzná a děsivá atmosféra, jež se vznášela nad bitevním polem - masakrování zajatců, vězni vedení faraonem na provaze, výjevy z lítých bojů.
Vrcholem tohoto pojetí je reliéf na vnější severní stěně chrámu. Je na něm zachycena námořní bitva, kterou Ramesse III. svedl s mořskými národy. Umělec pečlivě a působivě znázornil jednotlivé mořské národy, používané lodě a zvláště krutost boje - nepřátelé přepadávají přes palubu zasypáni šípy, topí se, vidíme střílející lučištníky i nemilosrdné souboje, a konečně i faraona, většího než všichni ostatní, jak napíná svůj luk a míří na nepřátele. Tematika vítězství panovníka nad nepřáteli Egypta se objevuje v architektonických a výzdobných detailech v celém chrámu. Pod oknem, ve kterém se panovník zjevoval dvoru během ceremonií a svátků, je vlys zobrazující hlavy poražených nepřátel Egypta. V symbolické rovině je tedy panovník stále zašlapával a vítězil nad nimi. Stejná symbolika je použita i na podstavcích kolosálních soch jeho velkého předchůdce Ramesse II. v luxorském chrámu, kde mají představitelé porobených národů tváře stažené strachem a bolestí a jejich ruce jsou pevně svázány za zády.
Náboženské výjevy
Vítězné bitvy Ramesse III. nejsou jediným tématem velkolepých reliéfních zobrazení. Stejný přístup nalezneme i u náboženských výjevů, zvláště na druhém nádvoří, které se rovněž nazývalo "nádvoří svátků". Na tomto posvátném místě probíhaly velké výroční oslavy, zejména při příležitosti Sokarova a Minova svátku. Výjevy z oslav Minova svátku zdobí jednu z bočních stěn nádvoří. Zachycují uctívání, procesí s bárkou thébské triády a předstoupení boha Mina před početný dav.
I zde se umělec snažil na omezeném prostoru zachytit zanícenost lidí, kteří pěli chválu na svého krále. Zároveň dodržoval starší tradice náboženského umění. V první sloupové síni, jež má i menší boční sály, jsou další realistické výjevy, na nichž je tentokrát zachycen Ramesse III., jak Amonovi nabízí skříňky s víky ve tvaru posvátných zvířat, nádoby krétského a syrského typu, drahokamy, šperky a zlaté a stříbrné pruty.

Agónie divokých býků
Tento novátorský umělecký přístup, jehož cílem bylo vytváření živých výjevů plných napětí a realismu, se uplatňoval nejen v zachycování bitev, ale i ve scénách z lovů na divoké osly, kozorožce nebo gazely. Jednou z nejvěrohodnějších je scéna na vnější jihozápadní stěně prvního pylonu, který zachycuje agónii divokých býků zasypaných šípy faraonový…
Dám do původního stavu, jen jakmile najdu trochu času. Děkuji za pochopení.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama