Ramesse II. podepsal nejstarší mírovou smlouvu

29. ledna 2007 v 11:06 | Martina |  Ramesse II.
Šestnáct let po bitvě u Kadeše byl na egyptském trůně stále vítěz této bitvy Ramesse II. U Chetitů se situace změnila - Ramessův odvěký rival Muvatalli zemřel a zemi zachvátila vážná dynastická krize. Nový panovník Chatušilli III. se musel s Egyptem spojit proti Asyřanům, kteří představovali čím dál větší nebezpečí.

V 21. roce své vlády podepsal faraon Ramesse II. s chetitských králem Chattušilem III. první mezinárodní smlouvu v dějinách lidstva, která ukončila 17 let trvající nepřátelství. Tomuto diplomatickému úspěchu předcházela celá řada mimořádně příznivých okolností a nelze jej přičíst jen samotnému působení Ramesse II. První takovou okolností byla smrt Muvatalliho, Ramessova nemilosrdného soupeře z bitvy u Kadeše, po níž nastala v chetitské říši vážná dynastická krize. Syn tohoto chetitského vojevůdce pocházející z vedlejšího manželství, Urchi-Tešup, využil nejasné situace a zmocnil se trůnu pod jménem Muršili III. Upřel tak Muvatallově bratru Chattušilovi legitimní nárok na trůn.
Rozhodující obrat
Chattušili nakonec ale získal, co mu náleželo, a svého proradného synovce poslal do vyhnanství do severní Sýrie. I tam začal být Muršili III. záhy nežádoucí, a proto uprchl do Egypta, kde se chtěl uchýlit pod ochranu Ramesse II. Ten si jako protřelý diplomat uvědomil, že je pro něj Muršili velmi cenný. Chattušili III., jehož zemi stále více ohrožovali Asyřané a jejich nový král Salmanassar I., si byl vědom, že tříštění sil by bylo sebevraždou. Rozhodl se, že bude pro něj i jeho zemi užitečnější, když s jedním ze dvou protivníků uzavře dohodu. Pro tento účel se mu zdál příhodnější Egypt, který již dobře znal. Požádal faraona o vydání Muršiliho, za což mu výměnou navrhl podepsání mírové smlouvy. Ramesse II. souhlasil. Šlo o rozhodující obrat ve vztazích mezi Egyptem a chetitskou říší.
Neútočení a vzájemná pomoc
Je téměř neuvěřitelné, že se oba exempláře smlouvy (jeden v akkadštině a druhý v egyptštině, kopie originálního textu vyrytá do stříbrné tabulky) se dochovaly do dnešních dnů. Chetitský exemplář s překladem do egyptštiny byl uložen u paty sochy slunečního boha v Héliopoli. Jeho text byl také vytesán do stěn několika chrámů, například chrámu v Karnaku, kde se nachází na jižní straně devátého pylonu. Egyptský exemplář s překladem do akkadštiny byl uložen v chetitském hlavním městě Chattuša u paty chetitského boha Tešupa. Byl přepsán na hliněné tabulky, jež byly uchovány v chetitských archivech, které roku 1906 nalezl v Boghazköy (Turecko) Hugo Winckler.
Smlouva je datována do měsíce prosince 20. roku vlády Ramesse II. Začíná oficiálním uznáním Muvatallovy zodpovědnosti za porušení dohody podepsané faraonem Amenhotepem IV. a Muvatallovým předchůdcem Šuppiluliumem. Následuje dohoda obou zemí o neútočení, o vzájemné pomoci v případě napadení třetí zemí a o vydávání politických protivníků. Smlouva zaručuje definitivní mír, stvrzuje platnost hranic obou zemí, aniž by je však přesně definovala, a hovoří o pomoci v případě vnitřních nepokojů, to vše pod záštitou "tisíce posvátných chetitských bohů" a "tisíce posvátných egyptských bohů". Podpis oficiální smlouvy jako by ani jednomu panovníkovi nestačil, a tak si vyměnili i mnoho dopisů, které měly být důkazem jejich dobré vůle a snahy o zachování věčného míru. V korespondenci, která mezi oběma panovníky probíhala, se objevují i jména hodnostářů, kteří se podíleli na jednáních předcházejících podpisu smlouvy a posléze dojednávali i sňatek Ramesse II. s chetitskou princeznou. Jedním z nich byl i egyptský posel Parichnava, jehož hrobka byla nalezena v severní Sakkaře.
Na korespondenci se nepodílel pouze samotný Ramesse II., nýbrž i jeho hlavní královská manželka Nefertari a královská matka Tuja si vyměňovaly dopisy s chetitskou královnou. Kromě přípravy smlouvy se předmětem korespondence staly i finanční pohledávky, jež měl chetitský panovník v oblasti Syropalestiny a při jejichž vymáhání požádal egyptského krále o pomoc.
Ramesse II. se oženil s dcerou chetitského krále
Aby ještě více stvrdil platnost této pamětihodné smlouvy, oženil se Ramesse II. o 12 let později, v 33. roce své vlády po druhé oslavě svátku sed, s dcerou Chattušila III. Tuto výjimečnou událost připomíná stéla, jejíž kopie byly vystaveny na Elefantině, v Karnaku a v Abú Simbelu. Chetitská princezna je známa pod svým egyptským jménem Maathornefrure. Několik let poté se Ramesse II. oženil s další dcerou chetitského krále. Mírová smlouva nebyla nikdy porušena.
 


Aktuální články

Reklama