Hrobka Ramesse I. (KV 16)

30. ledna 2007 v 15:27 | Martina |  Údolí králů - hrobky a zádušní chrámy západních Théb
Tento zakladatel 19. dynastie dosedl na trůn až v pokročilém věku a nemohl tedy počítat s dlouhou dobou vládnutí. A skutečně, vládl pouze jeden rok a čtyři měsíce. Architekti jeho hrobky vedli tuto skutečnost od začátku v patrnosti, a proto omezili její rozměry i výzdobu na minimum. Schodištěm, chodbou a dalším schodištěm se dostaneme přímo do malé pohřební komory. Její stěny jsou zdobeny malbou, ale nejsou zde žádné reliéfy. Rovněž králův žulový sarkofág je pokryt malbou, nikoli reliéfy.

Na stěnách chybí malby z Knihy Amduat; podobně jako v Haremhebově hrobce jsou částečně nahrazeny Knihou bran. Na kratších stěnách vidíme noční hodiny této knihy, vpravo hodinu třetí, vlevo čtvrtou. Obě postrádají horní registr, protože kvůli velmi nízkému stropu tu na něj nezbylo místo. Ve třetí hodině je sluneční bárka tažena jakousi obdélníkovou strukturou, která je na obou zakončena býčí hlavou. Nazývá se Bárka země a představuje podsvětí, jímž se sluneční bůh pohybuje ve své noční podobě s berní hlavou. Jeho pouť je opakovaně ohrožována hadem Apopem, který je zobrazen pod bárkou. Had však bývá přemožen Atumem a skupinou devíti bohů. Ve čtvrté hodině prochází sluneční bárka řadou svatyní s mumiemi, které jsou vymalovány černě. Mumie spí svým smrtelným spánkem očekávajíce volání boha, které je probudí. Bůh jim pak poskytne nové tělo, které už nebude mít podobu mumie.
Dole se nalézá symbolické zobrazení času. Má podobu zkrouceného hadího těla, z něhož se rodí jednotlivé hodiny a opět v něm zanikají. Dvanáct nočních hodin tu představuje dvanáct bohyní, stojících na pódiích trojúhelníkového tvaru, která jsou z poloviny černá (představující tmu) a z poloviny vyzdobena vlnovkou, která symbolizuje cestu temným podsvětím naplněným vodou. Vlevo zůstalo místo pro jedinou scénu. Je na ní král mezi Horem a Anupem.
Obě delší stěny obdélníkové místnosti jsou rovněž vyzdobeny scénami, v nichž se objevují bohové. Na obou stranách vstupních dveří přijímá bohyně Maat vstupujícího krále. Bohyně představuje zákon, pravdu a řád, důležité hodnoty v říši mrtvých i ve světě živých. Za ní je vyobrazen modlící se nebo obětující Ramesse; stojí s Ptahem po levé straně (pod velkým amuletem džed) a bohem Nefertemem, ozdobeným na hlavě lotosovým květem, po pravé straně (s amuletem tit). Uprostřed zadní stěny stojí zády k sobě Cheprer (se skarabem místo hlavy) a Usir, pozorující scénu. Cheprer je obnovená ranní podoba slunečního boha, zatímco Usir je v období Nové říše považován za jeho noční formu. Před Usirem vidíme kněze typu iunmutef v levhartí kůži; ten byl považován za Usirova ideálního syna. Zprava doleva pak Hor, Atum a Neit, držíce se za ruce, vedou krále před boha. Na levé straně je zobrazen Ramesse, jak nad čtyřmi truhlicemi s látkami obětuje Cheprerovi. Po straně se objevuje znovu, mezi duší z Nechenu (Hierakonpolis) se sokolí hlavou a duší z Pe (Bútó) s hlavou šakala. Jedná se o božskou mocí obdařené síly, které společně s králem vykonávají jakýsi rituál. Pod touto scénou se nachází nika, v níž vidíme Usira stojícího na hadovi, chráněného kobrou a ošetřovaného Anupem, který zde má poněkud nezvykle beraní, nikoli šakalí hlavu. Další niky ve stěnách zůstaly nevyzdobené. Pozadí je na všech stěnách modré, podobně jako v hrobkách Amenhotepa III. a Haremheba.
 


Aktuální články

Reklama