Hrobka Ramesse IV. (KV 2)

29. ledna 2007 v 11:30 | Martina |  Údolí králů - hrobky a zádušní chrámy západních Théb
Po zavraždění Ramesse III. se jeho synovi Ramessovi IV. podařilo odhalit spiknutí, vzniklé v jeho harému a potrestat ty, kteří se na něm podíleli. Aby znovu nastolil veřejný pořádek, narušený předchozími událostmi, potvrdil nový král (tzv. Harrisovým papyrem) všechny dary, který jeho otec poskytl chrámům. Navíc ještě přidal své vlastní fondy. Pak se soustředil na stavbu chrámu pro zemřelého, který měl mít nesmírné rozměry, ale zůstal nedokončen.

Trvalo velmi dlouho, než se podařilo vybrat vhodné místo pro novou královskou hrobku. Jedním z důvodů byla skutečnost, že se uvažovalo o zcela nové koncepci stavby. Až dosud byla vždy každá nová hrobka větší a bohatěji vyzdobená než ta předchozí. Každý král se snažil překonat svého předchůdce. Tato praxe však nyní, v dobách ekonomických obtíží, musela skončit. Ramesse IV. zredukoval celkovou rozlohu i rozsah vnitřní výzdoby, vynechal pilíře, schodiště, postranní místnosti a vyobrazení krále s bohy. Naopak zvětšil základní dimenze hrobky, takže byla mnohem větší než hrobky předchozí - palácovitá hrobka s chodbami o šířce větší než 3 metry a výšce přesahující 4 metry.
V 19. století sloužila jako "hotel" pro četné expedice, které působily v Údolí králů, včetně Champolliona a Roselliniho (1892), Roberta Haye, Fürsta Pücklera, Theodora Davise a mnoho dalších. Četné řecké a koptské nápisy na stěnách hrobky i na sarkofágu - který je stále ještě uložen uvnitř - naznačují, že i ve starověku se tu vystřídalo množství nejrůznějších návštěvníků. Fasáda hrobky byla vyzdobena scénami korunovace krále a také scénou, na níž Eset a Nebthet uctívají sluneční kotouč. Na kotouči jsou obrazy slunečního boha v jeho ranní a noční podobě, jako skaraba a boha s beraní hlavou. Chodby už nevedou strmě dolů jako u dřívějších hrobek, ale jsou položeny téměř horizontálně. První dvě chodby jsou stále ještě vyhrazeny pro texty a vyobrazení Litanie na Rea, po obvyklé úvodní scéně, zobrazující krále před slunečním bohem Reharachtejem se sokolí hlavou. Velká litanie zabírající celou levou stěnu a konec stěny pravé, je snadno rozpoznatelná podle stereotypního začátku jejích 75 řádků. Na stropě chodby jsou vyobrazeni ptáci s křídly rozevřenými k ochraně. Jsou tu supi, sokoli a okřídlení skarabové. Druhá chodba má po obou stranách niky, zdobené postavami ze Sluneční litanie. Pak následují další postavy, některé namalované i na stropě. Pod nimi jsou texty ze Sluneční litanie. Závěrečné texty z Knihy Amduat, které se obvykle nacházejí na tomto místě, chybí.
Ve třetí chodbě je Kniha Amduat nahrazena dílem pojednávání o podsvětí : Kniha podsvětních jeskyní (první a čtvrtou částí). Četné ovály v maltě představují sarkofágy, v nichž jsou uloženi bohové nebo blažení zemřelí lidé. V nejspodnějším registru je zobrazeno potrestání nepřátel: jsou svázaní a někteří již byli sťati. Strop je na začátku rovný a zdobený hvězdami, v další části hrobky je klenutý a uprostřed zdobený symboly královské moci. Od středu této poslední chodby vede šikmá rampa do pohřební komory.
Celá pohřební komora je prakticky vyplněna královým monumentálním žulovým sarkofágem. I zde Ramesse IV. překonal dosud běžně používané rozměry: délka sarkofágu činí 3,55 metru, výška 3,32 metru. Na stěnách můžeme spatřit druhou, třetí a čtvrtou hodinu noční hodinu z Knihy bran. V každé z těchto hodin klečí král ve člunu před slunečním bohem s beraní hlavou a obětuje mu figuru bohyně Maat. Z barev převažuje žlutá, třebaže pozadí textů je bílé. Díky žluté barvě se pohřební komoře říká "Dům zlata". Plochý strop (již ne klenutý) je vyzdoben novým způsobem: místo souhvězdí jsou zde vyobrazeny dvě velké postavy představující Nut, bohyni nebe. Sklání se nad zemí, zleva ochraňována bohem Šuem. Na levé straně v tomto rámci je uvedena Kniha Nut; obsahuje popis nebe a jeho těles. Vpravo je uvedena část Knihy noci, v níž se popisuje noční cesta slunečního boha tělem bohyně.
Za pohřební komorou se nalézá další místnost, která není zdobená reliéfy, nýbrž pouze malbou. Její texty pocházejí z první části Knihy podsvětních jeskyní; v nikách jsou vyobrazeny obětní předměty a různí bohové ve svatyních. Z této místnosti se vchází do dvou úzkých postranních komor, v nichž byly uloženy vešebty. Jejich zobrazeními jsou zdobeny i zdi v těchto místnůstkách. Je tu ještě další, koncová místnost, v níž jsou na stěnách namalovány předměty pohřební výbavy (postele. skříňky, kanopy). Nad vchodem je dvojitá sfinga symbolizující podsvětí, jímž proplouvá sluneční bárka, zobrazená zcela nahoře.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama