Hrobka Thutmose III. (KV 34)

10. února 2007 v 23:02 | Martina |  Údolí králů - hrobky a zádušní chrámy západních Théb
V rokli vysoko nad Údolí králů leží vchod do hrobky krále Thutmose III. Thutmose žil 20 let ve stínu své nevlastní matky Hatšepsut, ale po svém vítězství u Megidda pozvedl Egypt do role vůdčí mocnosti té doby. Ti, kdo přišli po něm, jej uznávali jako velkého dobyvatele, mezi jeho zásluhy patřily i další významné aktivity, např. výstavba četných chrámů. Královské zádušní chrámy byly v té době odděleny od hrobek a budovaly se na okraji úrodného území západních Théb.

V únoru 1898 objevili dělníci Úřadu pro památky vchod do hrobu a o několik dní později dorazil na místo také ředitel Victor Loret, aby sám vedl odkrývací práce. Osa hrobky není přímá, nýbrž zakřivená, jako je tomu u všech raných hrobek v Údolí králů. Vchod leží na severní straně, pohřební komora se stáčí k východu. Poloha vyjadřuje pokračování tradice, založené za vlády Senusreta II.: hlavní chodba pyramidy v předchozích dobách vždy přímá a orientovaná na sever je nyní nahrazena složitým systémem cestiček, které symbolizují kroutící se podzemní stezky podsvětí. Tato nová představa o podsvětí pravděpodobně ovlivnila i oválný tvar pohřební komory, který se poprvé objevuje v hrobkách Thutmose I. a Thutmose II. Vyskytují se zde i další nové prvky např. šachta (hluboká 6 m) a horní síň se dvěma (nezdobenými) pilíři spojená schodištěm s pohřební komorou.
Rytmicky se střídající schodiště a chodby přerušené pouze výše zmíněnou šachtou a síní s pilíři nás přivedou do pohřební komory se čtyřmi postranními místnostmi, určenými k uložení pohřebních obětí. Z těch však bylo nalezeno pouze několik zbylých částí dřevěných soch zobrazujících krále a některé bohy. V hrobce je stále ještě uložen královský sarkofág zhotovený z křemence; sama mumie byla objevena v roce 1881 v úkrytu v Dér el-Bahrí, zahalená v rubáši popsaném texty z Litanie na Rea. Chodby a schodiště hrobky zůstaly nevyzdobeny. V šachtě byl však vyznačen rám pro nástěnnou malbu s dekorativním vlysem, který můžeme najít i na stěnách pohřební komory. Strop je vymalován tak, aby připomínal oblohu - modře se žlutými hvězdami. Na stěnách horní síně je vypsán jedinečný přehled 741 bohů z Knihy Amduat.
Děj Knihy Amduat popisující dvanáct hodin noci zdobí i stěny pohřební komory o rozměrech 19 x 12 m. Konfigurace hodin sleduje popisy, které lze najít v textu knihy, se zřetelem na ústřední body děje. První až čtvrtá hodina jsou zobrazeny na západní stěně, pátá a šestá hodina na stěně jižní, sedmá a osmá na stěně severní a devátá až dvanáctá na stěně východní. Uspořádání podle textu knihy však není dodrženo důsledně, neboť prostorové omezení si vyžádalo různá přeskupení a vynechávky. Četné symboly musely být rovněž umístěny blíže k sobě. Symboly jsou provedeny pouze ve formě jednoduchých náčrtů černým a červeným inkoustem. Mezi kresbami se nacházejí hieroglyfy, takže celek působí jako monumentální papyrus. Dva sloupy v pohřební komoře mají zdobeny vždy dvě strany, a to zkrácenou verzí Knihy Amduat (jsou tu jen texty, žádné postavy), která vypadá jako obsah knihy. Na všech čtyřech zdech nalezneme 76 postav z Litanie na Rea, vyobrazení krále a jeho matky Eset na člunu, stejně jako i dalších členů královské rodiny. Lze zde také spatřit slavnou scénu Eset v podobě stromu, kojícího krále. I zdejší strop má podobu nebeské klenby s hvězdami.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama