V co věřili staří Egypťané?

5. února 2007 v 7:49 | Martina |  ...ostatní objevy, zajímavosti atd.
František Lexa je považován za zakladatele české egyptologie. V jednom z čísel letošního Akademického bulletinu mu byl u příležitosti výročí jeho jubilea věnován rozsáhlejší článek, zmiňující především jeho bádání na poli jazykovědném. A co nám dnes může Lexa říci o staroegyptském náboženství?

Pramenů k náboženství starověkého Egypta je dnes celá řada, problémem je však jejich spolehlivost. Na jedné straně zde jsou ještě "socialistické" a ve velkých nákladech vyšlé popularizační právě Vojtěcha Zamarovského, při vší úctě přece jen poněkud poznamenané marxistickým pohledem. A pak zde jako hub po dešti přibývá literatury "pavědecké", která vše v Egyptě odvozuje minimálně od Atlantidy. Lexova kniha může naše pohledy vhodně doplnit.
Lexa totiž přistupuje k celé tematice bez nějakého apriorního hodnocení, postupně vypočítává bohy související s jednotlivými zvířaty či hvězdnými tělesy. Přitom často kritizuje prvoplánová řešení, která by třeba ve spojení božstev a zvířat shledávala pozůstatky totemismu. Zajímavá je třeba následující otázka: Je bůh totožný s jemu odpovídající hvězdou? Je slunce okem boha Re nebo jím samým? A pokud je přímo bohem, co dělá božská bytost, když není nebeské těleso přítomné na obloze?
Lexa provádí výčet egyptských božstev se zřetelem k jejich roli i místu uctívání, věnuje se vývoji kultu, splývání bohů i příchodu bohů cizích. Opomenut samozřejmě není krátké období monoteismu slunce-Atona v době Nové říše, stejně jako osudy lidí, kteří byli prohlášeni za bohy.
Autor se zmiňuje i o cyklu boje Hora a Sutecha. Z toho, že Hor byl bůh dolnoegyptský a jako vítěz střetu prohlášen "tím dobrým", vyvozuje autor, že sjednocení Egypta na počátku historické doby vzešlo z Dolního Egypta. To však podle dnešních poznatků neodpovídá pravdě, král Štír, který sjednotil zemi na počátku 1. dynastie, dle všeho pocházel z hornoegyptského Nechenu.
Politické vítězství Horního Egypta mohlo být konec konců vykoupeno náboženskými ústupky, kterými chtěli vítězové poražené připoutat. Nebo to mohlo být ještě jinak, z dějin je známo mnoho případů, kdy vítězové přijímali kulty či náboženství těch poražených. Zcela na okraj: Na téma vztahu Usir/Hor - Sutech existuje každopádně rozsáhlá literatura, kromě mytologie lze z prací novějšího typu uvést například Oščádalovu povídku Bitva démonů (Jan Jam Oščádal: Bitva démonů, AF 167, Brno, 1996).
A jak je to s egyptskou vírou v posmrtný život, která se odráží i ve stavbě pyramid? Opět komplikovaně, dle Egypťanů se člověk skládá s těla, duše a ducha. Co se tím však přesně mínilo, je asi docela záhadou. O tom, že převod na naše dnešní pojmy dost kulhá, svědčí i následující skutečnost: Když Egypťané (respektive Koptové) přejali křesťanství, začali pro duši raději označovat řecký výraz psýché.
A to rozhodně není jediná zajímavá informace, kterou vám František Lexa ve své knize zprostředkuje.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama