Sarkofágy a rakve, příbytky věčnosti (2)

24. dubna 2007 v 19:26 | Martina |  Každodenní život
Sarkofágy a rakve byly nedílnou součástí egyptské hrobky. Jejich tvar a výzdoba se během staletí měnily. Tento vývoj nebyl dílem náhody - souvisel především s vývojem pohřebních zvyklostí a rituálů.

Sarkofágy a rakve se vyráběly z nejrůznějších materiálů. Ty nejprostší byly ze snadno dostupných a laciných materiálů - z proutí nebo pálené či nepálené hlíny. Dřevo naopak bylo velkou vzácností a tomu samozřejmě odpovídala jeho cena. Sykomorové a akáciové dřevo bylo egyptského původu, cedr a jehličnany se dovážely z Libanonu, eben z Núbie. Často se také používal kámen - žula, čedič, vápenec nebo alabastr.
K výzdobě sarkofágů faraonů a členů královské rodiny se navíc používaly i vzácné kovy - zlato, které symbolizovalo božské tělo nepodléhající zkáze, nebo stříbro. Mezi nejkrásnější a nejznámější příklady kovových rakví patří bezesporu Tutanchamonova zlatá rakev či stříbrné rakve panovníků 22. dynastie nalezené na královském pohřebišti v Tanidě, z nichž vyniká rakev Šešonka l., zdobená sokolí hlavou boha Hora.
Sériově vyráběné sarkofágy
Ostraka nalezená v Dér el-Medíně poskytují informace o ceně a výzdobě rakví a sarkofágů. Malby na stěnách některých tamních hrobek, např. Ipiho hrobky, navíc zachycují průběh zhotovování rakví. Část řemeslníků na nich připravuje prkna na rakev a její víko, zatímco jiní vyrábějí z tamaryškového dřeva čepy, kterými prkna spojí.
Po dokončení rakve či sarkofágu přišla řada na malíře, jejichž úkolem bylo započít s výzdobou a na žlutou barvou namalovaná symbolická obinadla zapsat zaříkadla, která měla chránit zesnulého. Rakve a sarkofágy se vyráběly jak na objednávku, tak sériově. V druhém případě se v říkadlech ponechalo volné místo, do nějž se pak doplňovalo jméno příslušného mrtvého.
Od pouštního písku k prvním sarkofágům
V predynastickém období (4500 - 3150 př. n. l.) se těla pohřbívala do jam vyhloubených v pouštním písku. Pokládala se na bok do polohy plodu s pokrčenýma rukama i nohama. Mrtvoly se tehdy ještě nemumifikovaly, někdy se ale zašívaly do kozí nebo gazelí kůže či do rohože. Okolo mrtvého pozůstalí rozložili několik předmětů, které používal (palety na líčidla, keramiku a šperky), což byla jeho výbava potřebná k přežití v záhrobí. Tělo bylo přímým stykem s horkým a suchým pískem samovolně mumifikováno a vznikaly tak tzv. přírodní mumie. Jelikož hroby v té době nebyly na povrchu označovány žádnou výraznější nadzemní částí, ale pouze prostým písečným rovem, mohlo docházet ke znovuodkrývání již vysušených těl. Takto mohli Egypťané získat nejstarší informace o mumifikaci, jejíž postupy posléze zvládli a zdokonalili.
První rakve z proutí, dřeva nebo pálené i nepálené hlíny se objevily na konci predynastického období a na počátku Archaického období (3150 - 2700 př. n. l.). Těla se do nich ukládala skrčená, takže byly poměrně malé - jejich délka se pohybovala mezi sto až sto dvaceti centimetry. Byly oválné nebo hranaté, někdy měly víko tvořené prkny nebo hliněnou deskou. Občas také byla těla ukládána vsedě do velkých kruhových keramických nádob. Druhá taková nádoba pak mohla sloužit jako víko. Se započetím používání rakví vyvstala důležitost vysušení a dobrého uchování těla. Jak těla nebyla v přímém kontaktu se suchým pískem jako dříve, začala se rychle rozpadat. Egypťané tedy ve snaze těla zachránit přistoupili k mumifikaci. Tento postup byl původně vyhrazen jen pro tělo faraona a nejdůležitějších představitelů království, časem se ale rozšířil i mezi běžné vrstvy. Při balzamování se tělo prodloužilo, takže se zvětšily i rozměry rakví, jejichž délka začala odpovídat délce lidského těla. Zesnulí v rakvích spočívali na zádech, ruce měli natažené podél těla nebo zkřížené na prsou.
Stará a Střední říše
V období Staré říše (2700 - 2180 př. n. l.) se používaly hranaté rakve a sarkofágy, které se vyráběly z vápence, alabastru nebo žuly, řidčeji ze dřeva. Značně masivní schrány bývaly vytesány z jediného kusu kamene. Víka byla plochá nebo mírně vyklenutá s vyvýšenou okrajovou hranou. Stěny sarkofágů byly zdobeny polychromovanými reliéfy, které představovaly symbolické průčelí paláce. V druhé polovině Staré říše mohly být vnitřní stěny vápencových sarkofágů zdobeny pásem hlavních titulů majitele hrobky a jeho jmény. Pokud hodnostář dosáhl významného postavení, mohl si dovolit velmi rozměrný sarkofág, do něhož byl uložen v nápisy zdobené dřevěné rakvi.
Dřevěné rakve jsou charakteristické pro První přechodné období (2180 - 1994 př. n. l.) a pro Střední říši (1994 - 1797 př. n. l.). Zesnulí tehdy byli pohřbíváni do jedné nebo do dvou hranatých rakví, které se pak vkládaly do sebe. Schrána byla zdobena zevnitř i zvnějšku. Ve výzdobě se obvykle opakovala tatáž témata, která se v jednotlivých oblastech jen mírně lišila. Namalované a vyryté formule měly mrtvému zajistit ochranu různých božstev, kupříkladu boha království mrtvých Usira nebo jeho sester Eset a Nebthet, jež ho střežily a vdechly mu život. Ležící těla se začala pokládat na levý bok, aby jejich obličej směřoval k východu. Na vnější východní stěnu rakve se kreslily dvě oči vedžat, díky nimiž mohl zesnulý sledovat dění ve světě živých.
Celá vnitřní část rakve byla zdobená malbami, které představovaly pohřební výbavu a potraviny, jež mrtvý nezbytně potřeboval k životu v záhrobí. Na malbách bychom našli také sýpky s obilím, šperky, vyrovnané suknice a sandály, džbány na podstavcích. Hustě psané sloupce hieroglyfů uváděly některé formule z Textů rakví, jež měly být mrtvému pomůckou při jeho pouti. Za očima vedžat na vnitřní východní stěně rakve byly namalovány nepravé dveře, jimiž mohla duše zesnulého vstoupit do světa živých. Oči vedžat jsou spojením oka lidského a oka sokolího. Symbolizovaly fyzickou celistvost a dobré tělesné zdraví. Často byly zobrazeny na amuletech, které chránily své nositele.
Na konci období Střední říše se objevily antropomorfní rakve, které měly tvar ležícího těla nebo mumie. Obecně se rozšířily teprve v Druhém přechodném období (1797 - 1543 př. n. l.). Díky antropomorfnímu tvaru získaly sarkofágy či rakve nové poslání - mohly sloužit jako náhrada těla v případě, že tělo zmizelo.
předchozí:
pokračování:
 


Komentáře

1 Caseyvam | E-mail | Web | 11. července 2017 v 3:39 | Reagovat

We are Amiga toy CPS affiliate program, our affiliate have feature of easy use, high commission, high conversion rate. We offer great conditions, Lifetime Rev share start at 30% up to 50% depend on sales. Paid on every package customer purchases. Weekly, biweekly, monthly payments based on sales volume.
We work with US and most Europe countries. We accept all kinds of traffic. search "Amiga toy affiliate" on google to reach us. link: http://aff.oc4pa.com

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama