Korunovace Ramesse II.

25. dubna 2007 v 23:15 | Martina |  Ramesse II.
Ramessovi II., poslednímu z velkých faraonů, bylo při nástupu na trůn 25 let. Jeho otec Sethi I odešel do říše mrtvých, a mladý panovník tedy musel absolvovat korunovační obřad. Při něm byl představen bohům a stvrzen ve svém postavení božského panovníka. Zároveň nabyl na síle, což mu mělo napomoci dosáhnout autority, slávy a blahobytu.

Po smrti Sethiho I. roku 1279 př. n. l. nastupuje mladý Ramesse II. na trůn. Nejprve však musí podstoupit intronizační rituál, který stvrdí faraona - Syna Reova ve funkci, již přebírá od otce. Teprve během rituálního uvedení na trůn získá panovnickou důstojnost a sílu. Slavnostní obřady proběhnou 70 dní po smrti Sethiho I. Tato doba je nezbytná k nabalzamování faraonova těla a k následnému provedení pohřebních obřadů. Nyní je už zesnulý uložen ve svém posledním příbytku v Údolí králů a Ramesse II. je tedy jediným panovníkem obou zemí.
Božský obřad
Mladý král s rusými vlasy se v Memfidě připravuje na posvátný korunovační rituál. Za svítání ho vzbudil kněz pověřený liturgií, čímž začal obřad jeho nástupu na královský trůn. Než budoucí panovník vstoupí do chrámu, musí projít očišťovacím rituálem. Kněží s maskami zvířecích hlav, symbolizující bohy Hora, Sutecha a Thovta, pokropí jeho tělo posvátnou vodou, symbolem Slunce.
Tento křest vodou z Nilu se zúrodňující silou mu dá moc ovládat rozvodnění řeky. Poté ho kněží za odříkávání svatých textů pomažou olejem, jenž mu dodá moc a sílu, oblečou jej do obřadního oděvu a nazují mu bílé kožené sandály. Před vybraným privilegovaným publikem je faraon představen bohům, kteří ho musejí uznat. Během obřadu položí obětní dary před naa (svatostánky) božstev přivezených ze svatyní ze všech krajů země.
Dvě koruny - symbol moci
Za odříkávání motlitby pokládají dva kněží na Ramessovu hlavu koruny jednotlivých provincií. Každá z těchto "bohyní" jej opravňuje k vládnutí nad příslušnou částí země. Nakonec jsou panovníkovi nasazeny dvě hlavní koruny - vysoká bílá koruna Horního Egypta a široká červená kruhová čelenka Dolního Egypta. Po zasazení do sebe vytvoří dvojitou korunu pšent - nasazení této koruny podpoří přenos královské moci, která dosud příslušela zesnulému Sethimu I. Ramesse II. si tiskne k hrudi důtky a berlu, insignie moci nadané božskou silou, a konečně usedá na trůn. Dostává požehnání, zatímco kněží monotónně odříkávají zpěvy a zaříkadla, jež mu pomohou zvítězit nad zlem a nepřáteli. Dva kněží ztělesňující Hora a Thovta spojují dvě symbolické rostliny Horního a Dolního Egypta - lotos a papyrus. Král prokáže svou schopnost vládnout Egyptu tím, že symbolicky čtyřikrát oběhne zdi starobylé memfidské pevnosti, kterou založil legendární první vládce sjednoceného Egypta Meni. Rituál obíhání zdí vychází z pasáže v Textech pyramid, která říká: "Obešel jsi země Horovy, oběhl si země Sutechovi."
Sám tváří v tvář Amon-Reovi
Nyní nadchází nejslavnostnější a nejpohnutější okamžik. Ramesse je odváděn do nitra chrámu. Právě zde, na nejsvatějším ze svatých míst, bude uveden na trůn samotným bohem Amonem. Nyní smí pohlédnout na obraz svého "otce" Amon-Rea, který je nejposvátnějším obrazem v Egyptě. Této části obřadu se kromě něj účastní už jen velekněz.
Ramesse II. se tak stává nezpochybnitelným pánem království, "Mocným býkem, milovaným bohyní Maat", "Ochráncem Egypta, který poráží cizí země", "Obdařeným roky a vítězstvími". Plesající davy mu provolávají slávu a on vychází triumfálně z chrámu. Na závěr obřadů se koná velká slavnostní hostina, při níž přicházejí faraonovi blahopřát královští hodnostáři. V následujících dnech se na faraonovu počest budou pořádat procesí, slavnosti a hostiny.
Tak začíná vláda Ramesse II., třetího vládce 19. dynastie a pravděpodobně nejznámějšího egyptského panovníka, která bude trvat přes 60 let. Jedna z nejdelších vlád starého Egypta bude pro všechen lid začátkem nové éry plné štěstí a blahobytu.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama