Tejet; texty pyramid; texty rakví; triáda

5. května 2007 v 22:05 | Martina |  ...slovníček...
  • TEJET
Předmět v podobě uzlu, který byl používán jako amulet a byl spojován s bohyní Eset. Někdy je nazýván "Esetinou krví". Často se společně s pilířem džed objevuje jako výzdobný prvek.
  • TEXTY PYRAMID
Soubor náboženských textů různého charakteru odkazující na královský pohřební rituál a pojednávající o posmrtném životě panovníka. Objevují se ve výzdobě vnitřních prostorů pyramid egyptských panovníků od konce 5. do 8. dynastie (poprvé ve Venisově pyramidě). Jsou jedním z dokladů sílícího Usirova kultu. Zároveň představují nejstarší dochovanou sbírku náboženských textů na světě.
  • TEXTY RAKVÍ
Novodobý název pro sbírku náboženských textů, těsně navazující na texty pyramid. Používaly se především od Prvního přechodného období do konce Střední říše a to ve výzdobě rakví zesnulých. Měly zajistit bezpečný přechod zesnulého do světa mrtvých.
  • TRIÁDA
Obecně "trojice". V egyptologii se tímto výrazem označuje buď božská rodina (bůh-otec, bohyně-matka a jejich božské dítě) uctívaná v určitém náboženském středisku (např. Amon-Mut-Moncu v Karnaku) nebo typ sochy se třemi vyobrazenými postavami - nejznámějšími jsou Menkaureovy triády nalezené v jeho pyramidovém komplexu v Gíze.
 


Aktuální články

Reklama