Návštěva v egyptské kuchyni

25. června 2007 v 17:07 | Martina |  Každodenní život
Egypťané používali sice prosté, avšak bohaté kuchyňské vybavení, s jehož pomocí bylo možné plně uspokojit kulinářské nároky celé rodiny.

O obsahu receptů staroegyptské gastronomie toho sice příliš mnoho nevíme, ovšem dochované kuchyňské vybavení nám poskytuje řadu vcelku přesných informací o tehdejších zvyklostech a přípravě jídla. V domě bohatých Egypťanů byla kuchyň umístěna stranou hlavního domu, poblíž části pro služebnictvo, aby pachy, s nimiž si ještě Egypťané nevěděli rady, neobtěžovaly pána domu a jeho rodinu.
Kuchyň měla dvě části - komoru, kam se ukládaly zásoby, a kuchyň v pravém slova smyslu, kde kuchtíci pod dohledem šéfkuchařů připravovali pokrmy. V luxusně vybavených kuchyních byly do stropů vyraženy dva větrací otvory, jimiž se výpary dostávaly ven z místnosti. To byla velká výhoda, neboť primitivní pícky tehdy propouštěly veškeré pachy. Hliněné cylindrické pícky byly asi metr vysoké a ve spodní části měly dvířka, sloužící pro přívod vzduchu a vyjímání popela. Uvnitř každé pícky byla mřížka, na niž se pokládalo palivo. Na pícku služebníci stavěli velké hrnce se dvěma uchy. Průměr těchto hrnců byl o něco větší než průměr pícky. Palivo nechával pán domu přivážet z okolí. Topilo se dřevěným uhlím (džabet), které bylo poměrně vzácné, a proto i drahé. Dodávalo se v pytlích, které se ukládaly do komory.
Kompletní kuchyňské vybavení
Pro kuchyně byly vyhrazeny velké místnosti, aby se do nich vešly i poličky s nejrůznějším kuchyňským vybavením, které tak kuchaři měli ihned po ruce. Nalezli bychom zde mnoho hrnců na přípravu ragú, rendlíky, nádoby na vodu, víno či pivo, džbány, koše a košíky pro přenášení jídel z kuchyně do hlavní budovy. Šéfkuchaři pobíhali kolem trojnohých stolků, na nichž se krájelo maso a ryby. O kousek dál pracovali kuchtíci vsedě u nízkých stolků, na kterých krájeli zeleninu, připravovali ovoce, rozbíjeli ořechy neposvazovali husy před pečením. Přes stojany v zadní části místnosti byly přehozeny kusy masa a čerstvě oškubaná drůbež. Na jiných poličkách bylo rozloženo kamenné nádobí, které si mohli dovolit jen ti nejbohatší. V komoře bylo uskladněno mnoho džbánů s vysoce ceněným vínem z delty, pivem, slaným nálevem, do nějž se nakládaly ryby, olejem ze semen moringy, olejem ze světlice barvířské a sezamovým olejem, který byl tužší, a sloužil tedy jako máslo. Vedle džbánů byly připraveny rožně, pytle s palivem, boby a čočkou a hliněné nádoby s kořením či medem. Na stolku byly rozloženy nože, sekáčky na maso a nůžky. Nezapomínalo se pochopitelně ani na nejrůznější dřevěné náčiní s dlouhou rukojetí, kterým se míchaly a ochutnávaly voňavé polévky a omáčky.
V domech bohatých Egypťanů k hlavní kuchyni přiléhala ještě jedna kuchyň, kde služebnictvo peklo chléb ve speciálních pecích a připravovalo chutné pivo, jež pak u hostů sklízelo velký ohlas. Do podlahy byly zasazeny kamenné zrnotěrky, na nichž se drtilo zrní.
Prostá kuchyň
Vesničané mívali kuchyni zařízenou velmi jednoduše. Dřevo pro ně bylo příliš drahé, a tak paní domu používala k topení levnější prostředky, například vysušené zbytky rostlin nebo zvířecí trus. Také pec byla zjednodušena na nejvyšší možnou míru. Šlo v podstatě o tři kameny, pod něž kuchařka rozkládala otop. Na kameny se stavěly hrnce, v nichž se připravovalo jídlo. Rozehřátý kámen mohl navíc sloužit i jako plotna pro přípravu placek. Vybavení kuchyně se většinou omezovalo na několik keramických nádob a džbánů a na misky a pohárky ze dřeva nebo z pálené hlíny. Tyto primitivní kuchyně neměly příliš dobré odvětrávání, takže byly prosyceny pachy z připravovaných jídel. Kuchyně byla zakryta lehkou střechou z větví a slámy. Taková střecha sice osazenstvo kuchyně dostatečně chránila před sluncem, nepropouštěla však páru z hrnců.
 


Aktuální články

Reklama