Magie, talismany a zaříkadla

28. července 2007 v 22:16 | Martina |  Každodenní život
V každodenním životě starých Egypťanů hrály nezastupitelnou úlohu magie a náboženství, které spolu také úzce souvisely. Jelikož magie lidem především umožňovala překonat běžné překážky, není nikterak překvapivé, že byla často používaná v léčitelství a jako ochranaproti různým útokům.

Magie vycházela z víry v tajemné síly, které člověk nemůže ovlivnit. Uchylovali se k ní kněží i běžní lidé. Psali kupříkladu dopisy mrtvým, v nichž je žádali o zásah ve svůj prospěch. Důležité byly dvě síly - jména a vyobrazení. Staří Egypťané totiž věřili, že existence lidské bytosti je úzce spjatá s jejím jménem. Pokud tedy přečetli jméno nějaké zesnulé osoby, došlo k jejímu vzkříšení. Lidé pak mohli tuto osobu ovlivňovat nebo se dovolávat její pomoci. V tomto kontextu pak bylo při zobrazování lidí nebo předmětů důležité vložit do zobrazení část jejich osobnosti, aby se veškeré působení na vyobrazení dostalo až k samotnému předobrazu. Znalost jména nebo jmen určitého jedince umožňovala ho ovlivnit, ať pozitivním nebo negativním způsobem. V egyptských mýtech se tato skutečnost odráží v povídce o tom, jak mocná kouzelnice, bohyně Eset, se rozhodla získat tajné jméno nejvyššího boha Rea. Taková znalost by jen podpořila její kouzelnické schopnosti. Vykouzlila jedovatého hada, který uštkl Rea a Eset podmínila vyléčení právě prozrazením tajného jména. Zesláblý Re se podvolil a jméno vyslovil. V tomto místě však povídka končí...
Egypťané používali tzv. sympatetické léčení, neboli léčení založené na magii pomocí magických formulí, rituálů a předmětů. Egypťané se na ně spoléhali zejména v boji s nevyléčitelnými a neznámými nemocemi a ve snaze nemoci k sobě vůbec nepustit.

Formule a rituály

K dosažení požadovaného účinku a ke splnění přání bylo třeba určité formule vyslovit v přesném pořadí a podle přísného rituálu. Rituál tedy stanovoval, jakým způsobem, kým a na jakém místě má být formule odříkána, a určoval i gesta, která tuto recitaci mají doprovázet. Vše bylo obvykle jasně uvedeno v magické formuli.
Mág nebo lékař se mohl obracet přímo na nemoc nebo na ducha, považovaného za strůjce zla. Na papyrech se tak mohl objevit třeba následující text: "Zaříkání proti nemoci mešpent. Odejdi ty, která jsi vstoupila, a jakkoli nemáš ruce, nesmíš si při odchodu nic odnést. Vzdal se ode mne, já jsem Hor! Odejdi, jsem syn Usirův! Magické formule mé matky chrání mé tělo, takže se mým údům nemůže stát nic zlého a mešpent se nemůže usadit v mém těle. Vyjdi! Aby formule byla účinná, je třeba ji odříkat sedmkrát."
V tomto přísném rozkazu je nemocný ztotožňován s Harem, jako by mu to mělo dodat sílu. Proti každé záhadné nemoci stál v magické formuli a přesném rituálu nepřítel, bez něhož by zaříkání nemělo valného smyslu.
Často však nebylo uváděno, kdo má formuli odříkat. Konkrétní osoba se uváděla jen zřídkakdy, například ve formuli, která měla usnadnit porod. Ta stanovovala, že ji má vyslovit předčitatel posvátných svitků. V dávných dobách musely být formule opakovány čtyřikrát, někdy sedmkrát - toto číslo převládalo v Ptolemaiovské době.

Magické předměty

Kromě formulí využívala léčitelská magie k prevenci nebo léčbě i různé předměty. Byly jimi především rozličné amulety, každý pro specifické případy. Tak například zobrazení královských atributů dodávalo sílu. Hieroglyf ve tvaru egyptského kříže dával život, bůh Hor stojící na dvou krokodýlech chránil proti uštknutí hadů a různých ještěrů. Hroší bohyně byla zárukou úspěšného mateřství. Někdy se používala část za celek (pars pro toto) - můžeme zmínit příklad sloní žíně zastupující slonovinové kly, které měly chránit proti zubním kazům. Občas také lidé nosili přívěsek z papyru, na němž byly uvedeny formule. Kouzelná moc formule byla i přenosná - zapsala se na kousek papyru nebo na hliněný střep, který se posléze ponořil do kapaliny. Pak už jen stačilo takto "očarovanou" kapalinu vypít nebo si s ní pokropit tělo.
Vzácněji se v léčitelství používala černá magie. V Gíze nicméně byly nalezeny zaklínací sošky, jejichž smyslem bylo proklít "nebezpečné mrtvé", kteří byli podezříváni z přenášení či vyvolávání neléčitelných nemocí. Zaklínací hliněné figurky se zhotovovaly jako pečetní otisky a představovaly klečícího muže, který měl krk probodnutý nožem a z hlavy se mu řinula krev.
Ne všechny předměty byly tak pitoreskní. Egyptská magie používala také léčivé sošky, které měly sílu léčit uštknutí a kousnutí jedovatými zvířaty. Známe dva druhy takových sošek. Bud' mohlo jít o stélu zobrazující bohy Hora nebo Bese na krokodýlovi, nebo o sošku muže, který před sebou takovou miniaturní stélu nese. Celý předmět byl popsán hieroglyfy. Stélu pak stačilo pokropit vodou a její magické schopnosti se na vodu přenesly. Nemocný vodu vypil, nebo si jí potřel kousnutí, a to ho mělo vyléčit. Na jedné z léčitelských sošek uchovávaných v muzeu v Louvru si můžeme přečíst: "Bastet se zmocnila všech nepřátel, všech hadů, všech štírů, všech jedovatých zvířat, která se snad odvážila kousnout muže, jenž pije tuto vodu, a vpíchla mu nebezpečný jed (...). Avšak poté, co muž vodu vypije, jeho srdce i hruď se díky magické ochraně v ní obsažené opevní a jed se už do srdce nedostane."
Amulety

Egypťané také používali amulety v podobě jednoduchého provázku, na němž byl příslušný počet uzlíků. Na provázku někdy mohl být uvázán škapulíř s kouzelným lektvarem třeba z myších kostí nebo z květů. Takto se léčila bolest hlavy: "Jiné vyléčení hlavy. Hor bojoval se Sutechem zcela osamocen v houštině. Gebův syn hořekoval a Re uslyšel, že Hor přestal bojovat a že Horova hlava byla nemocná. Re zavolal na Eset: 'Přispěchej k němu a zbav ho bolesti!' Eset řekla: 'Hovořím já, Eset, Horova matka, a zvítětí tedy nad všemi nemocemi.' Řekněte nad květy z jediného keře, rezemněte je v levé ruce, ponořte je do mléka, jedno zrnko schovejte do pláténka, sedmi uzly jej zavažte a pověste na krk nemocné osoby."
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama