Harém, život v odloučení?

26. října 2007 v 20:11 | Martina |  Každodenní život
Harém byl odjakživa součástí dvora panovníků starého Egypta. Žily zde stovky žen nejrůznějšího postavení a původu, které tvořily širší faraonovu domácnost. Ale jen jedna z nich měla statut hlavní královny.

Pouze jedna z faraonových manželek měla titul hlavní královny. Ten vyplýval z její příslušnosti ke královskému rodu nebo vysoké šlechtě. Kromě vedlejších manželek měl panovník v harému někdy i stovky konkubín.
Všechny Egypťanky byly faraonovými ženami
Faraon vlastnil celou zemi, kterou poskytoval k užívání svým poddaným. V tomtéž duchu byly všechny Egypťanky považovány za faraonovy ženy, ačkoli panovník měl své vlastní, skutečné manželky. Není jisté, jakým způsobem byly faraonovy ženy vybírány a zda byla rozhodujícím měřítkem pouze krása a původ. Součástí instituce, kterou dnes nazýváme harémem, byly královy manželky a milostnice, jejich služebné, veškeré neprovdané ženy z královského rodu, ale byly zde rovněž vychovávány i královy děti. Celá instituce harému měla pevnou hierarchii úředníků s mnoha tituly. Postavení královen bylo různé - některé z nich v době nedospělosti následníka trůnu vykonávaly funkci regentek. V takovém případě byly znázorňovány s královskými insigniemi, mezi něž patřil např. ureus. Královny připojovaly ke svému jménu tituly "panovnice celé země", "panovnice Obou zemí" nebo "krásná/dobrá panovnice". Kromě Egypťanek byly v harému také cizinky. Amenhotep III. například obdržel darem na znamení věrnosti a spojenectví princeznu Giluchepu, dceru mitannského krále, jíž udělil titul královské manželky. Dar mitannského krále navíc zahrnoval i dalších 317 žen do harému, vybraných mezi nejkrásnějšími dívkami země. Na oslavu této význačné události nechal faraon vyrobit velké památeční skaraby. Politicky motivované sňatky byly v 18. dynastii běžné, avšak asijské princezny se stávaly pouze vedlejšími ženami. Hlavními královnami nadále zůstávaly Egypťanky.
Harém jako instituce
Označení "harém" je poněkud zavádějící - navozuje totiž představu takového harému, který existoval na dvoře osmanských sultánů. Staroegyptský harém, však byl institucí, jejímž řízení byli pověřeni vysocí úředníci jako "představený komnat královského harému", "písař královských komnat" a "správce harému".
200 dětí Ramesse II.
Ne všichni faraoni měli tak početné potomstvo jako Ramesse II., který údajně se svými ženami a konkubínami zplodil 100, možná až 200 dětí. Pro výchovu královského potomstva byly vyhrazeny zvláštní komnaty. Faraonovy děti se po dosažení dospělosti měly podílet na státní správě. V dobách Střední říše děti faraonových vedlejších žen často vstupovaly do armády a mnoho z nich se proslavilo svou udatností.
Spiknutí harému
Ramesse III. se na vlastní kůži přesvědčil o moci, jakou mohly ženy z harému získat. Při návštěvě svého sídla v Medínit Habu byl při palácovém převratu zavražděn. Teje, jedna z jeho vedlejších manželek, toužila po tom, aby právě její syn princ Pentaueret nastoupil na trůn. Spolu s dalšími vedlejšími ženami, vysokými úředníky a strážci harému zosnovala spiknutí, které vedlo k pádu a smrti Ramesse III., stárnoucího panovníka, jenž se však stále vyhříval na výsluní slávy díky prestižním vítězstvím, jichž dobyl v cizině. Na smrtelném loži pověřil král dvanáct soudců, aby celou věc vyšetřili. Během procesu však několik přísně střežených žen uprchlo a zúčastnilo se veselé hostiny s jistým generálem a… dvěma soudci! Poté, co se legitimními nástupci Ramessovi IV. podařilo nastoupit na trůn, byl zahájen proces s viníky. Vysokým hodnostářům bylo dovoleno spáchat sebevraždu, zatímco ostatním za trest uřízli uši a nos.
Soukromé harémy
Vzhledem k tomu, že ve výzdobě na stěnách hrobek velmožů se hovoří i o několika "nejstarších synech", můžeme předpokládat, že někteří muži měli více manželek najednou. Starší teorie považovaly ženské tituly "králova ozdoba" a "ta, kterou zná král" za přídomky těch žen, které byly dříve královskými milostnicemi. V současnosti jsou chápány jako tzv. čestné tituly, tedy takové, které naznačují urozený původ držitelky.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama