Vandenberg, Philipp - Nefertiti

10. prosince 2007 v 18:44 | Martina |  literatura faktu-zahraniční
Zkušený tvůrce románů s tematikou z dávné historie poutavě podává životopis nejznámější egyptské královny a manželky Amenhotepa IV - Achnatona.

Nefertiti mu porodila šest dcer, ale faraon ji po několika letech zapudil. Podle výzkumů se usuzuje, že nebyla uložena v žádném z dosud objevených hrobů. Bezpečně lze zatím prohlásit jen to, že po Nefertitině mumii ani sarkofágu není nikde ani stopy, avšak vzhledem ke všem okolnostem skutečně není pravděpodobné, že by se tak inteligentní a podnikavá žena o svůj posmrtný život nějak nepostarala…
Hlavní kapitoly (v závorkách názvy některých podkapitol):
 • Computer (R. W. Smithe navrhuje smělý projekt; Počítač přibližuje Nefertiti)
 • Kráska (Kde je ta žena?; Mitannská princezna)
 • Objev (Barevná busta v P47; Záhada Nefertitina levého oka)
 • Prameny (Čtyřiatřicet tabulek souvisí s Egyptem; Velký objev CH. E. Wilboura)
 • Faraon (Šedá eminence Teje; Potomek mocných)
 • Světové město (Příjezd do slavného Vesetu; Nefertiti a Aje)
 • Vdova (Znal se tenkrát Amenhotep IV. s Nefertiti?; Krvesmilstvo mezi matkou a synem?)
 • Následník trůnu (Nefertitina moc vzrůstá; "Sluneční náboženství")
 • Vysněné město (Na západním břehu Amarny; Atonův chrám v Achetatonu)
 • Bohové (Říše mýtů; Nefertiti a monoteismus)
 • Vzor ("Hatšepsut vládla zemi podle vlastní vůle…"; Moc nenávisti)
 • Konflikt (Tajemný Smenchkare; Dvojí život krásné královny)
 • Konec (Nefertitina poslední naděje; Poslední úsměv krásné královny)
PŘEČTENO: ne
 


Aktuální články

Reklama