První přechodné období

27. ledna 2008 v 21:30 | Martina |  První přechodné období
Období mezi vládami faraona 6. dynastie Pepiho II. a panovníka 11. dynastie Mentuhotepa II. Nebhepetrea bylo v Egyptě poznamenáno množstvím nepokojů. O tomto období toho víme jen málo - mimo jiné to, že skončilo znovusjednocením země.

Na konci vlády 6. dynastie došlo ke společenskému a politickému rozkladu, který vyústil v oslabení a rozdrobení centrální moci v Memfidě. Více než jedno století byla země vydána nepokojům, anarchii a zřejmě i vpádu cizinců, zvláště beduínů. O tomto období máme velmi málo informací. Nicméně víme, že tehdy narůstala moc krajových vládců a že nomarchové (guvernéři krajů), jejichž funkce byla do 5. dynastie dědičná, vládli na celém území prakticky neomezeně. Někteří se dokonce prohlašovali za faraony a vytvořili kolem sebe "královský dvůr", který fungoval stejně jako skutečný dvůr faraonův. Další nomarchové si zase přivlastňovali náboženské funkce nebo se spojovali s jinými nomarchy proti ostatním.
Tato situace trochu připomíná některé evropské země v dobách, kdy byly v rukou mocných šlechticů a bez panovníka, který byl kolem sebe dokázal shromáždit dostatek věrných. Mohli bychom ji snad nazvat egyptskou obdobou feudalismu. Tento úpadek s sebou nesl časté hladomory, množství případů žhářství a loupeží a ničení chrámů. Obyčejní lidé se v tomto souboji mnoha "králíčků" stávali rukojmími. Žili ve velkém nedostatku, neměli co jíst a chyběly jim i výrobky běžné potřeby. Jakýs takýs náznak jednoty se objevil teprve po definitivním vítězství thébských vládců nad vládci z Hérakleopole (hlavního města králů 9. a 10. dynastie ve středním Egyptě).
Konec 6. dynastie
Potíže začaly za vlády Pepiho II. Tento mimořádně dlouho vládnoucí panovník zůstal na trůně i v pokročilém věku a situace v zemi se mu začala vymykat z rukou. Jeho syn Merenre pobyl na trůně jen krátce a po něm začala vládnout Neitokret, první žena na faraonském trůnu v egyptských dějinách. Druhou takovou byla teprve za několik set let Hatšepsut. Neitokret zřejmě vládla přibližně deset let, ani ona však nebyla schopna zvládnout chaos a bezvládí panující všude kolem.
7. dynastie
Podle egyptského historika Manéthóna tato dynastie zahrnovala 70 faraonů, kteří dohromady vládli pouze 70 dní. Tato legenda ukazuje, jaký zmatek v zemi musel být, když se panovníci střídali u moci v tak rychlém sledu. Podle současných domněnek 7. dynastie v podstatě ani neexistovala.
8. dynastie
Již citovaný Manéthó uvádí jen hypotetický seznam faraonů této dynastie, který lze jen těžko analyzovat. Objevuje se v něm jistý Neferkare, Ibi, jehož pyramida byla nalezena v Sakkaře, a Neferkauhor. Je známo, že tito panovníci sídlili v Memfidě a aniž by měli nějakou větší moc, snažili se pokračovat v tradicích Staré říše.
9., 10. a začátek 11. dynastie
Můžeme se oprávněně domnívat, že 9. a 10. dynastie vládly současně s 11. dynastií - zatímco první dvě vládly v Hérakleopoli, třetí působila v Thébách. 9. dynastii založil jistý Chetej, hérakleopolský král, který si dělal nároky na Egypt. Po něm následovalo několik dalších panovníků, jeden z nich se jmenoval opět Chetej, další Neferkare, jiný Merikare. O těch zbylých nevíme nic.
Počínaje 10. dynastií vládli hérakleopolští panovníci současně s konkurenční dynastií, kterou založil Antef I. v Thébách a jež se stala 11. dynastií. Nárazníkovým pásmem mezi oběma královstvími byla oblast Abydu. Do tohoto období neklidu a válek proto můžeme klást rozsáhlou devastaci královského pohřebiště Archaického období, jež se rozkládalo právě západně od Abydu. Zajímavé informace o staroegyptské společnosti nám rovněž poskytují soudobé stély, které umístili na počest padlých vojáků jejich příbuzní právě v Abydu. Můžeme předpokládat, že boj o moc mezi oběma znesvářenými skupinami přerostl v opakované bratrovražedné války. Thébané byli bojechtivější a ambicióznější a za vlády Mentuhotepa II. se jim podařilo hérakleopolskou dynastii porazit po dlouhé době nastolit v zemi alespoň náznak jednoty. Jejich vláda předznamenala začátek období Střední říše.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama