Nefertiti aneb věčná krása

24. února 2008 v 13:47 | Martina |  Nová říše
Nefertiti, "Kráska přišla", byla manželkou faraona 18. dynastie Amenhotepa IV. Její jméno se stalo synonymem krásy. Spolu s manželem Amenhotepem, který si změnil jméno na Achnaton, se podílela na rozkvětu Atonova kultu.

Již o jejím původu se vedou spory. Etymologie jména je odvozována od slavnosti ženského božstva a patří mezi známá egyptská rodná jména. Podle starší teorie byla mitannskou princeznou Giluchepou, která si po příchodu do Egypta změnila jméno na Nefertiti. Mitannská říše se rozkládala mezi Eufratem a Tigridem v Horní Mezopotámii. Podle novější teorie pocházela z mocné úřednické rodiny blízké dvorskému prostředí Amenhotepa III. Bez ohledu na to, odkud pocházela, je dodnes proslulou díky krásnému obličeji a nezvykle jemným rysům, které kontrastovaly s rysy jejího manžela, jenž nebyl právě vzorem klasické krásy.
Okolnosti, za nichž se stala manželkou Amenhotepa IV. a egyptskou královnou, nejsou přesně známy. Podle fragmentů reliéfů můžeme usuzovat, že zastávala významnou roli v Atonově kultu. Například ve výzdobě jednoho ze čtyř chrámů zasvěcených Atonovi, jež postavil Amenhotep IV. během prvního období své vlády v Thébách, se Nefertiti vyskytuje téměř dvakrát častěji než její královský manžel. Při uctívání Atona, slunečního božstva původně uctívaného ve starodávném náboženském centru Héliopoli, které představovalo životadárnou sílu Slunce, je doprovázena svou nejstarší dcerou Meritaton.
Nefertiti jako matka
Nefertiti byla zpodobňována na reliéfech, jak spolu s nejstarší dcerou princeznou Meritaton stojí za svým manželem a v rukou drží sistrum, posvátný symbol bohyně Hathor. Vedle Nefertiti vystupovala ještě králova matka a manželka Amenhotepa III. Teje. Ještě v Thébách se pravděpodobně královskému páru narodily další dvě dcery, princezny Meketaton a Anchesenpaaton. Posledně jmenovaná přišla na svět pravděpodobně těsně před opuštěním Théb, neboť na reliéfech je zachycena pouze třikrát. Nefertiti získala před odchodem z Théb nový titul, který se posléze objevoval s jejím jménem - Neferneferuaton "dokonalá je krása Atona".
Přibližně v pátém roce vlády se tedy královský pár přesunul do Achetatonu, nově založeného hlavního města (dnešní el-Amarna). V novém městě se královskému páru narodily další dcery - Neferneferuaton-tašerit, Neferneferure a Baketaton, z nichž některé zemřely v dětském věku.
Role královské manželky
Podíl Nefertiti na vládě jejího královského manžela zůstává velkou otázkou. Na některých reliéfech z Atonových chrámů v Karnaku je královna zpodobena, jak rozbíjí bojovou palicí hlavy poražených nepřátel Egypta - motiv panovnické ikonografie. Ovšem zmínky o ní zcela chybí v diplomatické korespondenci, jež se dochovala v Amarnském archivu. V korespondenci se naopak hovoří o královně Teje.
Pro Nefertiti znamenal odchod do Achetatonu postupný úpadek moci. Na reliéfech začala být postupně nahrazována svou nejstarší dcerou Meritaton. A objevovala se i další žena, pravděpodobně jedna z vedlejších královských manželek - královna Kija. Podle jedné z teorií jde o pouhou Nefertitinu přezdívku. Jiná teorie předpokládá, že jde o zkrácené jméno mitannské princezny Giluchepy, jež přišla do harému otce Achnatona, Amenhotepa III.
Ústup ze slávy
Ve 12. roce Achnatonovy vlády je královská rodina naposledy zobrazena pohromadě. Reliéfy v hrobkách úředníků ji zachytily na slavnostní recepci pořádané na počest zahraničních vyslanců. Zanedlouho poté zemřela druhorozená dcera, princezna Meketaton. Vzápětí zmizely z reliéfní výzdoby i králova matka královna Teje a tři nejmladší královy dcery, jež se pravděpodobně staly oběťmi morové rány. Na oficiálních reliéfech začala být Nefertiti stále více nahrazována prvorozenou princeznou Meritaton.
Poslední léta
Od 15. roku vlády byla Meritaton zpodobována v doprovodu mužské postavy. Tou byl její manžel Smenchkare. Zdá se, že Smenchkare ("Ten, jehož povýšil duch Rea") vykonával funkci Achnatonova spoluvladaře. Achnaton zcela jistě zemřel v Achetatonu a byl pohřben v královské hrobce v údolí jihovýchodně od města, kdy již byly pohřbeny jeho dříve zemřelé děti.
O posledních letech Nefertiti mnoho informací nemáme. Její tituly jsou zmiňovány v souvislosti s vnoučaty - prvorozená princezna Meritaton porodila dceru Meritaton-tašerit a princezně Anchesenpaaton (manželce pozdějšího faraona Tutanchamona) se narodila dcera Anchesenpaaton-tašerit. Existují sporné doklady o tom, že Nefertiti přežila svého královského manžela Achnatona i zetě Smenchkarea a zemřela během prvních let vlády Tutanchamona. Pak by teprve její smrt představovala konečnou tečku za tzv. "amarnským dobrodružstvím".
 


Aktuální články

Reklama