Tajemná země Punt

16. února 2008 v 22:54 | Martina |  Stará říše
Ačkoli existuje řada popisů země Punt, této rajské zahrady a eldoráda starého Egypta, zůstává stále zahalena tajemstvím. Kde se nacházela tato bohy požehnaná země, z níž Egypťané dováželi zlato, kadidlo a ebenové dřevo?

V době 5. dynastie, 2 500 let př. n. l., jezdili Egypťané do vzdáleného kraje, který nazývali "země Punt". V době Střední a Nové říše bylo obchodování s Puntem ještě intenzivnější a objevovalo se stále více vyprávění, pohádek a znázornění týkajících se této tajemné země. V překrásném chrámu v Dér el-Bahrí na západním břehu Nilu v Thébách jsou zachovány reliéfy zachycující výpravu, kterou právě do země Punt vyslala královna Hatšepsut. Co vlastně víme o této nádherné a daleké zemi, která mezi egyptology vyvolala tolik vzrušených diskuzí? Je toho jen velmi málo - například víme, že se nacházela při ústí nějaké řeky. Vesnice tvořily na pilotech vystavěné kulaté chýše, do nichž se vstupovalo po malém žebříku. Fyziognomií se její obyvatelé podobali Egypťanům.
Při ústí řeky
V zemi Punt rostla bujná vegetace - kadidlovníky, rozsochaté palmy, porosty mangrove. Ve vesnicích pobíhala mezi chýšemi různá zvířata - psi, oslíci, hlučné opice i dobytek. Tehdejší umění také zachytilo pro Egypťany podivná zvířata jako pilouny, želvy obrovské, létavé ryby a řadu zástupců africké fauny, například levharty, nosorožce a žirafy. Egypťané do země Punt dováželi cetky, které vyměňovali za nejrůznější výrobky: zlato, elektron (přírodní slitinu zlata a stříbra), ebenové dřevo, kůži šelem, aromatické rostliny (olibán, pistácie terebintová) a gumy, pryskyřici, myrhu a samozřejmě kadidlo, pro Egypťany tolik cenné. Kadidlo, které hořelo při pohřebních obřadech a v chrámech, sloužilo jako lék, kosmetický prostředek a používalo se při přípravě chutných pokrmů.
První obchodní kontakty
Ze svého tažení do Puntu přivezla královna Hatšepsut velké množství kadidlovníků, které nechala zasadit před svým chrámem v Dér el-Bahrí. Tento výměnný obchod probíhal v přátelském ovzduší a byl příkladem prvních pravidelných obchodních kontaktů mezi dvěma zeměmi. Když synové Nilu po recepci pořádané na jejich počest odjížděli, předávali jim obyvatelé Puntu dary - levharty, žirafy, gepardy a exotické ptáky hýřící barvami. Předpokládá se, že země Punt se nacházela na území současného Jemenu, nebo na východních hranicích Súdánu, v Eritreji. I nadále však pro egyptology zůstává velkou záhadou.
Kde se Punt nacházel?
Vzhledem k tomu, že se do Puntu cestovalo po moři, vědci se zprvu domnívali, že se země rozkládala v nynějším Jemenu na jihu Arabského poloostrova. Tato hypotéza ovšem není zcela oprávněná, neboť království Sába zde vzniklo teprve osm století př. n. l. Jiní viděli v Puntu zemi slavných dolů krále Šalamouna. Je dokonce možné, že název Punt označoval v jednotlivých obdobích různé oblasti, nebo že označoval kraje nacházející se na obou březích "Velké zeleně" (Rudého moře). V současnosti většina historiků umisťuje zemi Punt k východním hranicím Súdánu a podél eritrejských a somálských břehů Rudého moře a Adenského zálivu.
  • Povídka o trosečníkovi
"Loď odjíždějící k faraonovým dolům se dostala do strašlivé bouře. Zachránil se pouze jediný trosečník a na pokraji sil se dostal na břeh ostrova Ka, tedy ostrova lidské duše. Na tomto ostrově vládl hodný had, který se nechával nazývat pán Puntu. Hadí král předpověděl trosečníkovi, že za čtyři měsíce kolem ostrova Ka popluje egyptská loď, na níž se nešťastný "Robinson" vrátí domů. Dále mu řekl, že pak již nikdy nespatří tento Ostrov blažených, který zmizí ve vlnách. Všechno, co had předpověděl, se splnilo a trosečník se vrátil do Egypta i s nádhernými poklady, které obdržel darem od svého hostitele."
Povídka o trosečníkovi ukazuje, že pro Egypťany byla země Punt opravdu požehnanou zemí, která snad byla i příbytkem bohů.
 


Aktuální články

Reklama