Ramesse II. Veliký

23. března 2008 v 10:21 | Martina |  Nová říše
Spoluvláda Sethiho I. a Ramesse II.
V sedmém nebo osmém roce vlády Sethiho I. se po pompézním obřadu stal jeho mladý teprve patnáctiletý syn Ramesse spoluvládcem království. Sethi I. takto stvrzoval legitimitu nové dynastie založené jeho otcem Ramessem I. Během následujících deseti let se budoucí Ramesse II. projevil jako pozorný a cílevědomý následník trůnu, který si je dobře vědom své odpovědnosti jako budoucího faraona egyptské země...>> celý článek
Korunovace Ramesse II.
Ramessovi II., poslednímu z velkých faraonů, bylo při nástupu na trůn 25 let. Jeho otec Sethi I odešel do říše mrtvých, a mladý panovník tedy musel absolvovat korunovační obřad. Při něm byl představen bohům a stvrzen ve svém postavení božského panovníka. Zároveň nabyl na síle, což mu mělo napomoci dosáhnout autority, slávy a blahobytu...>> celý článek
Ramesse II. organizuje svou armádu
V období vlády Ramesse II. byla egyptská armáda bezpochyby nejmocnější a nejlépe organizovaná v celé historii země. Vláda 19. dynastie patří k snad nejlépe zmapovaným epochám faraonských dob, takže máme dostatečně detailní informace, abychom mohli zrekonstruovat podobu soukolí dokonale běžícího stroje, který pod vedením svého charismatického velitele nezanedbatelnou měrou přispěl k velikosti říše...>> celý článek
Vítězství Ramesse II. v bitvě u Kadeše
Pod hradbami syrského opevněného města Kadeš se Ramesse II. v čele mocné armády 20 000 vojáků připravoval k útoku na věčného chetitského nepřítele. Faraon později z této bitvy s nejistým výsledkem učinil oslnivé a legendární vítězství...>> celý článek
Ramesse II. podepsal nejstarší mírovou smlouvu
Šestnáct let po bitvě u Kadeše byl na egyptském trůně stále vítěz této bitvy Ramesse II. U Chetitů se situace změnila - Ramessův odvěký rival Muvatalli zemřel a zemi zachvátila vážná dynastická krize. Nový panovník Chatušilli III. se musel s Egyptem spojit proti Asyřanům, kteří představovali čím dál větší nebezpečí...>> celý článek
Byl Ramesse II. uzurpátor?
Ramesse II. byl jedním z nejvýznačnějších stavitelů starého Egypta. Nálezy učiněné v souvislosti s jeho jménem ale na tvářích archeologů vyvolávaly údiv. Mocný faraon totiž nebyl vždy velkorysý a stavby a sochy náležící jeho předkům si přivlastňoval a činil z nich své. Někteří šli tak daleko, že Ramesse II. označili za uzurpátora. Věci jsou ale složitější, než se na první pohled může zdát, a na tyto "výpůjčky" je třeba pohlížet v přesných historických souvislostech, které nenasvědčují, že by byl Ramesse "vykradačem" chrámů...>> celý článek
Piramesse, "tyrkysové město"
Ramesse II. vládl říši, která se táhla ze Sýrie až k núbijské Napatě. Vzhledem k rozlehlosti území a zejména neustále se rozvíjejícím obchodním stykům s ostatními zeměmi Středomoří se faraon rozhodl založit nové sídelní město poblíž hranic s Asií, ve východní deltě Nilu. Město bylo nazváno Piramesse, "Ramessův dům", a získalo také přezdívku "tyrkysové město"...>> celý článek
Ramesse II. ve svém paláci v Piramesse
Ramesse II. občas pobýval ve svém překrásném hlavním městě Piramesse v deltě Nilu. V zahradách a přijímacích salonech úžasného sídelního paláce faraona a královské rodiny se konaly okázalé slavnosti, jež měly upozornit na krásu a nádheru tohoto místa. Jejich cílem bylo také opěvování panovníka, jehož kolosální sochy bychom nalezli po celém městě...>> celý článek
"Ta, pro kterou slunce září" po faraonově boku
Její jméno znamená "Ta, pro kterou slunce září". Nefertari, "milovaná manželka", vytvořila se svým manželem Ramessem II., slavným vítězem bitvy u Kadeše, jeden z nejromantičtějších párů celé egyptské historie. Dvacet let byli symbolem říše, která tehdy stála na vrcholu svého vývoje...>> celý článek
 


Aktuální články

Reklama