Kleopatra, anděl nebo ďábel?

11. dubna 2008 v 20:37 | Martina |  Ptolemaiovci
Kleopatra, nejzbožňovanější a zároveň nejspornější egyptská panovnice, přezdívaná "královna králů", vyvolávala ty nejšílenější představy. Tato mazaná politička bojovala za udržení prosperity ve svém království.

Kleopatra VII Thea Filopatór byla dcerou Ptolemaia XII., jenž byl potomkem Alexandra Velikého. Rod Ptolemaiovců pocházel z Makedonského království, které se nacházelo na území dnešní samostatné Makedonie a stejnojmenné oblasti na severu Řecka. Tato "bohyně, jež milovala svého otce" nastoupila na trůn v roce 51 př. n. l. a vládla dvacet let. Po smrti otce se Kleopatra v 17 letech v souladu s tradicí Ptolemaiovců provdala za svého tehdy jedenáctiletého bratra Ptolemaia XIII. Jako jediná z rodiny prý hovořila egyptsky, vzývala kult tradičních bohů a za podpory mocné církve se nechávala uctívat jako nová Eset.
Alexandrie, perla Egypta
Alexandrie byla tehdy perlou bohatého egyptského království. Řím, vládce Středomoří, považoval ptolemaiovce za důležité spojence. Ovšem v roce 48 př. n. l. se Egypt zapletl do bouřivé občanské války, v níž proti sobě stáli Caesar a Pompeius. Poté, co Kleopatru vyhnaly intriky jejího manžela Ptolemaia XIII. z Alexandrie, odhodlala se sama a bez vnější podpory znovu dobýt moc. Caesar, který porazil Pompeia, se tehdy dostal až k branám Alexandrie. Kleopatřin osud se tak ocitl v rukou mocného Římana.
Caesar se do krásné královny bezhlavě zamiloval, smířil ji s jejím bratrem a hlavně ji dosadil zpět na egyptský trůn. Svedla Kleopatra Caesara z vypočítavosti? Podlehl velký Caesar naivně šikovné intrikářce? Proč s ní zplodil syna, pojmenovaného Ptolemaios XV. Kaisarion (který byl zavražděn roku 30 př. n. l. poté, co Octavianus dobyl Egypt)? Požádal tehdy Caesar Kleopatru, aby s ním odjela do Říma? Řada otázek, které poodhalují roušku obratné političky Kleopatry, na něž však není známa odpověď.
Po Caesarovi přichází Antonius
Poté, co byl Caesar roku 44 př. n. l. zavražděn, se Kleopatra vrátila do Egypta. Moc převzal Antonius, jehož Caesar stanovil za svého nástupce, a který v rámci triumvirátu získal východní část římské říše. Vrátila se Kleopatra ke svému svůdnickému umění? Antonius jí každopádně neodolal a to byl začátek téměř desetiletého idylického vztahu, který byl završen svatbou a narozením tří dětí - Alexandra Hélia, Kleopatry Seleny a Ptolemaia Filadelfa. Kleopatra a Antonius se ztotožňovali a Afrodíté a Dionýsem, aby tak podtrhli spojenectví obou říší, svou moc a zaštítili se jejich vítězstvími a prosperitou. Avšak prudérní Řím byl pohoršen - východní šarm mu páchl sírou. Nedokázal připustit, že by se Říman, jehož povinností bylo prosazovat svou nadřazenost a tím i legitimitu vlády Republiky, zapletl s kurtizánou vystavující na odiv své bohatství. I když Egypt nezpochybňoval svrchovanost Říma, zahájil Octavianus, usilující o moc, proti Antoniovi válku. Po bitvě u Aktia se podařilo Antoniovi a Kleopatře uprchnout před nepřítelem a zachránit i část jejich loďstva a pokladu. Historie je ovšem obviňuje ze zbabělosti a považuje Kleopatru za ženu nosící zhoubu.
Octavianus, muž bez víry a cti
Voltaire ve svém Filosofickém slovníku o Octavianovi, jenž se stal roku 27 př. n. l. císařem a získal čestný titul Augustus, napsal: "Celý svět byl zpustošen, od Eufratu až po Španělsko, (tímto) mužem beze studu, bez víry, beze cti, nečestným, prolhaným, nevděčným, lakomým, krvelačným a chladnokrevným, který by byl ve vyspělé republice hned po svém prvním zločinu potrestán trestem nejvyšším." Právě jemu se Kleopatra, ač do samého konce bojovala, vzdala, aby byly ušetřeny její děti a poddaní.
Ponížená zvolila smrt
Egypt se stal okrajovým územím římské říše, vzdálenou provincií, v níž vládl prefekt. Pro Řím měl význam hlavně jako dodavatel zemědělských výrobků. Roku 30 př. n. l. Kleopatra, neschopná překovat porážku své země a ponížená Římem, raději zvolila smrt. Podle legendy se nechala uštknout jedovatým hadem.
 


Aktuální články

Reklama