Vešebty, předměty z onoho světa

24. dubna 2008 v 18:25 | Martina |  Písmo
Vešebty byly malé sošky popsané zádušními texty. Doprovázely zesnulého na věčnost a měly jej zastupovat při plnění pracovních povinností na onom světě.

Ze starého Egypta se nám zachovalo jen málo předmětů. Kromě těch, na které se psát nedalo (např. košíků), jsou všechny ostatní pokryty nápisy. Nejčastěji jde o nejrůznější předměty související se zádušním kultem - stoličky, lůžka, truhly a skříňky či podhlavníky. Na většině se uvádělo jméno vlastníka, obvykle doplněné příslušnými náboženskými texty. Obdobné předměty nebo kusy nábytku používané v každodenním životě bývaly prostší a střízlivější. Na některé předměty (nejčastěji na hliněné misky) vyrývali pozůstalí svému zesnulému příbuznému vzkazy v "dopise mrtvému".
Překrásné vešebty
Tyto malé mumioformní sošky byly vyráběny z různých materiálů, např. z modré nebo zelené fajánse, dřeva, kamene či keramiky. Mívaly zkřížené paže a od doby Nové říše v každé ruce držely zemědělské nářadí. Byly vysoké přibližně 10 až 35 cm a někdy k nim patřila i krabička ve tvaru sarkofágu, do níž se ukládaly. V době Střední říše (1994 - 1797 př. n. l.) se do každého hrobu vkládala obvykle jediná soška uložená v modelu sarkofágu. V době Nové říše (1543 - 1080 př. n. l.) se jejich počet postupně zvyšoval. V Tutanchamonově hrobce jich například bylo nalezeno 417, v jiných hrobech jich bylo napočítáno až 700! Podle nápisů vyrytých nebo namalovaných na soškách měly zastupovat zemřelého při plnění pracovních povinností na onom světě.
Nápisy nebyly pokaždé stejné. Některé byly poměrně stručné: "Ať za něj udělá (vešebt) vše, co je třeba!" Jiné byly cynické: "No tak (vešebte)!Dostaneš se tam do nesnází, udřeš se k smrti!" Poetické: "Ó vešebte, ó sykomoro, kterou jsem zasadil, pokud by Tanefret (zesnulá) měla ve světě mrtvých vykonávat jakoukoli práci, pokud by měla přenášet písek z Východu na Západ, řekneš - tady jsem." Nejčastěji se však na vešebtech objevuje charakteristický text 6. kapitoly z Knihy mrtvých: "Zaříkadlo, které způsobí, aby vešebt prováděl za zesnulého práci v království mrtvých. Zesnulý musí říci:'Ó vešebte (...), pokud budu povolán k nějaké práci (...), přispěchej, abys namísto mě obdělával pole, zavlažoval břehy (...)'."
Vešebt nebo šabti
Tato slova se používala v různých obdobích. Původně byly sošky označovány slovem šabti neznámého původu. Později, v sajském období (665 - 525 př. n. l.), začali Egypťané sošky nazývat vešebt ("Ten, který odpovídá"). Původ slova vešebt je hledán ve staroegyptském slovese wšb, které znamenalo "odpovídat". Obě slova, vešebt i šabti, však spolu etymologicky souvisí.
Na každý den v roce jeden vešebt
Na počátku Nové říše, v souvislosti s jejich vzrůstajícím počtem, začaly být skupiny vešebtů organizovány. Základem byl počet 365 vešebtů, kdy na každý den v roce připadla jedna soška. Za tímto počtem mohla stát snaha, aby se vešebtové na onom světě příliš neunavily. Z nich bylo vytvořeno 36 skupin, které odpovídaly 36 desetidenním "týdnům". V čele každé skupiny stál představený, který dohlížel na odvedenou práci. Představený se lišil od prostých vešebtů honosnějším oděvem a v rukou držel hůl nebo důtky. Celé armádě pracovníků pak velel vrchní představený.
Dopisy mrtvým
Díky nim se živí mohli obracet ne své zemřelé příbuzné. Dopis, z něhož jsme vybrali následující úryvek, nebyl napsán na vešebtu, ale na papyru. Odhaluje bolest, kterou prožíval zoufalý pozůstalý. Státního úředníka zřejmě pronásledovala smůla. Své zesnulé choti napsal: "Čeho zlého jsem se na tobě dopustil, že jsem byl uvržen do zoufalství, v němž se nyní topím? Co jsem ti udělal? Od chvíle, kdy jsem se stal tvým manželem, až do nynějška, co zavrženíhodného jsem ti učinil? Budu si na tebe stěžovat, slovy vycházejícími z mých úst, před shromážděním bohů na onom světě. Oni rozhodnou, co má větší váhu - zda tvá slova, nebo můj list. Vzal jsem si tě za ženu, když jsem byl ještě mladík. Neopustil jsem tě, nedopustil jsem, aby se tvé srdce trápilo. A ty teď zabraňuješ srdci mému, aby bylo šťastné."
 


Aktuální články

Reklama