Nové prostory v hrobce faraona Sethiho I.

14. května 2008 v 15:20 | Martina |  ...Údolí králů
Primát mezi hrobkami v Údolí králů si co do délky a velikosti vydobylo místo posledního odpočinku faraona Sethiho I. Egyptští archeologové teď odhalili v hrobce dalších 36 metrů chodeb a stále ještě nejsou na jejím konci.

Když faraon Sethi I. v roce 1279 nebo 1292 př. n. l. zemřel, uložili kněží jeho mumii do hrobky vytesané ve skalách Údolí králů. Syn Ramesse I. a otec Ramesse II. patřil k významným egyptským vladařům. Mezi jeho nejvýznamnější počiny řadí historici dobytí provincie Kadeš. O tu Egypt přišel za vlády faraona Achnatona. Achnatonovi nástupci Tutanchamon a Haremheb se sice snažili o opětovné připojení provincie k říši, ale pohořeli. Uspěl až Sethi I.
Hrobku Sethiho I., jež vyniká bohatě vyzdobenými stěnami, odkryl v roce 1817 italský badatel Giovanni Battista Belzoni. Došel k závěru, že je dlouhá 100 metrů, a vědci neměli plných 190 let důvod na tomto údaji něco měnit. Nejnovější průzkum egyptských archeologů však odhalil tunel, který vede o plných 36 metrů dále do nitra skály. Hrobka Sethiho I. se tak stala největším a nejdelším hrobem v celém Údolí králů.
Průzkum komplikuje špatný stav hrobky. Tu mnohokrát poničily dešťové přívaly, protože původní odvodňovací šachty byly zasypány, když kněží stěhovali těžké sarkofágy na jiná, podle jejich názoru bezpečnější místa. Klenby v hrobce se v průběhu času na mnoha místech zřítily a skryly tak ústí chodby, kterou se nyní podařilo egyptským archeologům odkrýt.
Odborníci i laická veřejnost hoří zvědavostí, kam nově odhalená chodba vede. Staří Egypťané nebudovali tunely v hrobkách pro nic za nic a je vysoce pravděpodobné, že chodba spojuje známé prostory s nějakým velmi důležitým objektem.
 


Aktuální články

Reklama