Literatura (3) - beletrie

25. července 2008 v 22:47 | Martina |  žena v mnoha podobách
Egyptská beletrie vznikla poměrně pozdě. Z jednoduchých hrdinských příběhů nabitých dějem a oblíbených v období Staré říše postupně vznikaly komplikovanější a náročnější alegorie ve Střední a Nové říši. V dynastickém období však ženy vystupovaly v příbězích pouze jako vedlejší postavy a do hlavního děje příliš nezasahovaly. Manželky a dcery připravovaly neohroženým mužským členům své rodiny stravu a oblečení, ale nikdy je na jejich dobrodružstvích nedoprovázely; raději zůstaly doma a staraly se o domácnost.

Vzhledem k silně pro-mužskému obsahu příběhů a jejich nepochybnému působení na mužské čtenáře se nedokážeme zbavit dojmu, že dochovaná egyptská literatura prezentuje pouze takové příběhy, které si muži vyprávěli mezi sebou. Je však možné, že analogické příběhy, jež se těšily oblibě mezi ženami, nikdy nebyly zapsány. Tak by se dal vysvětlit nedostatek romantické literatury a naprostá absence témat z domácností, která by muže podle všeho nezajímala. Odpovídající portrét oddaných, leč pasivních a poněkud bezvýznamných manželek a dcer v dochovaných literárních dílech jen potvrzuje dojem, který v nás budí dobové malířství a sochařství: že egyptští muži a ženy vedli v podstatě rozdílné životy s odlišnými, ale vzájemně se doplňujícími povinnostmi.
Ke konci dynastického období, kdy se Egypt těšil narůstajícímu zahraničnímu vlivu, náhle vymizely z literatury dobré, ale dost bezvýznamné ženy a spisovatelé začali zachycovat realističtější ženské postavy s dobrými i špatnými vlastnostmi*). Z ženských hrdinek příběhů se však staly spíše osoby záporné. Tato nečekaná změna se projevila jak v beletrii, tak v naučeních, z nichž se vycházelo ve všech egyptských školách.
*) Řecká a římská literatura vždycky zaujímala k ženám rozporuplný postoj a jednou z typických postav klasické literatury byla intrikánka.
předchozí:
 


Aktuální články

Reklama