Žena a právo (2)

25. července 2008 v 22:47 | Martina |  žena v mnoha podobách
Díky rovnoprávnému postavení měly ženy volný přístup k právnímu systému. Mohly podávat žalobu, svědčit u soudu, zároveň však byly veřejně souzeny za své zločiny. Egyptská justice byla založena na soudním čili arbitrážním systému. Bohatí i chudí měli právo podat formální žalobu a místní smírčí soudce projednával každý případ výhradně podle skutkové podstaty. Závažnější případy byly probírány před mimořádně svolaným tribunálem - porotou složenou ze spoluobčanů - a ty nejtěžší a nejsložitější případy rozhodoval sám vezír, který stál v čele egyptského soudnictví.

I když úplatkářství mezi úředníky se stalo trvalým problémem a mocné rodiny měly na soudy nepatřičně velký vliv, spravedlnost byla teoreticky dostupná všem Egypťanům bez ohledu na pohlaví nebo společenskou třídu. Hliněné střepy nalezené v Dér el-Medíně naznačují, že ženy se všeobecně účastnily soudních sporů mnohem méně než muži, z čehož vyplývá, že ve veřejném životě hrály méně významnou roli. Avšak předstupovaly před soud mnohem častěji jako obžalované než žalovatelky a dochované právní dokumenty hovoří o případech, kdy žena byla souzena za neplacení dluhů, za krádež a dokonce za zanedbání péče o nemocného příbuzného.
Právo vlastnit majetek byla velice důležitá právní výsada, zabezpečující všem svobodným, ovdovělým a opuštěným ženám a jejich dětem jistý stupeň bezpečí. Poslední vůle paní Naunachte z 20. dynastie dokládá, nakolik mohly ženy podle přání nakládat se svým vlastním majetkem. Naunachte, matka osmi dětí, získala od své rodiny a od svého prvního manžela značné bohatství. Když však zestárla, stala se závislá na svých potomcích. Přísahala před soudním tribunálem a výslovně si přála, aby byl její majetek rozdělen pouze mezi pět dětí, které se o ni ve stáří i nadále staraly, a aby byly definitivně vyděděny ty děti, které na její prosby nereagovaly. Uvědomila si však, že nemůže zabránit tomu, aby podle manželova přání nebyl mezi její potomky rozdělen mužův podíl společného vlastnictví plus jeho osobní majetek. Svolila k tomu, aby, "pokud jde o těchto mých osm dětí, byl mezi ně majetek jejich otce úměrně rozdělen".
Majetek, kterého dvojice nabyla během manželství, byl ze zákona považován za společný, takže kromě svého vlastního jmění měla manželka právo na podíl tohoto společného vlastnictví. Po její smrti přešel tento podíl na její děti nebo, v případě rozvodu, přímo na ni, zatímco zbývající dvě třetiny byly rozděleny nejdříve mezi manželovy děti a poté mezi jeho bratry a sestry. Kromě toho vdova automaticky zdědila procentuální část manželova soukromého majetku. Někteří manželé využili znalostí právního systému a postarali se o to, aby jejich partnerka dostala převážnou část společného majetku tím, že ho na ženu zákonně převedli ještě před svou smrtí. Pokud chtěl manžel upřít svým bratrům či sestrám nárok na společný majetek manželů, mohl nepříliš čestným způsobem svou ženu adoptovat jako dítě.
Během řecko-římského období, kdy řecké zákony, zvyky a jazyk začaly mít na egyptský způsob života hluboký vliv, právo žen na rovnoprávné postavení bohužel pomalu, ale jistě vymizelo. V této době se v Egyptě usadilo mnoho řeckých rodin a přísně střežené Řekyně, chráněné zákonným poručnictvím svého kurieia, začaly žít vedle svobodných Egypťanek. Mnohé z nich daly přednost exotickému řeckému životnímu stylu a rychle si osvojily nový styl chování. Některé dokumenty skutečně potvrzují, že některé ženy neřeckého původu dokonce dobrovolně požádaly o zákonného poručníka snad v naději, že ostatní je budou považovat za vysoce kultivované Řekyně, a ne za zaostalé Egypťanky.
V Římském období, kdy se k řecko-egyptské kulturní směsici přidaly i římské tradice, ženy přišly o mnoho svých dřívějších práv a výsad, takže ačkoliv jim přetrvávající místní zvyky přinášely více volnosti než ženám žijícím v Římě, v žádném případě již nebyly tak emancipované jako jejich předchůdkyně v dynastickém období.
předchozí:
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama