Nil, požehnání bohů

5. října 2008 v 16:52 | Martina |  Geografie
Údolí Nilu vytváří úzký úrodný pás o délce 1200 km. Již od pradávných dob rozvodněná řeka zúrodňovala poušť a umožňovala egyptské civilizaci dále se rozvíjet.


Hérodotos, který byl podobně jako ostatní staří Řekové fascinován majestátní řekou protínající poušť, tvrdil: "Egypt je darem Nilu". Římané zase říkali "Aut Nilus, aut nihil" (buď Nil, nebo nic). Arabský dobyvatel Amr Ibn-Al-As později prohlásil, že "Egypt je prašné město s jediným zeleným stromem", a povýšil význam řeky na úroveň kalífy. Podle starých Egypťanů Nil přicházel ze "země přeludů a duší". Řeka prý vděčila za svou sílu bohu Hapimu a beranímu bohu Chnumovi, který byl považován za "strážce pramenů Nilu".
Každoroční záplavy, které přinášely černé bahno, nejlepší hnojivo na světě, znamenaly požehnání pro přírodu a celou egyptskou zem. Ta se ve starověku stala obilnicí Afriky. Rozvodnění sice bylo většinou prospěšné, avšak stávalo se, že zničilo celé vesnice. Během tisíciletí se Egypťané pokoušeli zkrotit řeku stavbou mnoha kanálů, hrází a různých zavlažovacích systémů. Po celý rok řeka umožňovala napájet velbloudy z karavan. Zajišťovala živobytí rybářům lovícím do tenatových sítí (zatížených olůvky) či v brodech. Nil byl i dopravní cestou a tedy životně důležitou tepnou země. Na jeho březích mohou cestovatelé dodnes obdivovat působivé památky z dob starého Egypta, od pyramid v Gíze až po chrám v Karnaku.

Nejdelší řeka světa

Nil, nejdelší řeka světa o délce 6671 km, pramení v Burundi na sever od jezera Tanganika. Nejprve nese název Kasumo a poté Kagera. Po průtoku jezerem Ukerewe (Viktoriiným jezerem) se přejmenovává na Viktoriin Nil, překonává přehradní nádrže Owen Falls a Rimpon, jezera Kyoga a Albertovo jezero, až se vlije do močálovitého jezera Sudd. Tam se stává Bílým Nilem, u Chartúmu se vlévá do Modrého Nilu a dále protéká pouštní oblasti Núbie a Horního Egypta v řadě kataraktů (očíslovaných 1 až 6 proti proudu řeky) nacházejících se mezi súdánským Chartúmem a Asuánem. Do Egypta se dostává u 2. kataraktu. Podél jeho břehů se táhne pás zeleně, jehož šířka se pohybuje mezi 700 metry v Asuánu a 17 kilometry v Bení Suef ve středním Egyptě. Za Káhirou začíná delta Nilu, který se o 200 km dál vlévá do Středozemního moře. Západní větev ústí do moře v městě Rosetta, východní v Damiettě.

Nil v ohrožení

Postupující modernizace v Egyptě narušila přirozenou rovnováhu řeky. Hrozbou je zejména zvyšující se znečištění, protože záplavy jsou dnes zastaveny hrázemi.
Sypaná hráz Vysoké Asuánské nádrže je obrovským dílem dlouhým 3600 metrů a vysokým 110 metrů, k němuž patří i hydroelektrárna o výkonu 2 tisíce megawattů. Přehrada začala být napouštěna v roce 1964. Rozsáhlá zásobárna vody dlouhá 500 km a široká 10 až 30 km byla pojmenována Násirovo jezero na počest iniciátora projektu, egyptského prezidenta Gamála Abd an-Násira. Přehrada sice umožnila elektrifikaci celé země, ovšem zamezením záplavám odstranila tisícileté propojení člověka a řeky, což vedlo k závažnému narušení ekologické rovnováhy.
Zemědělství sice získalo milion hektarů, téměř stejná plocha země však byla znehodnocena solí, která už není splachována povodněmi. Egyptský vesničan sice už nesklízí jednou, ale dvakrát až třikrát ročně, avšak citelně mu chybí vzácné bahno, které je v tloušťce 35 metrů usazeno na dně Násirova jezera. Ke 4 miliardám kubíků vody pohlcené bažinami, jimiž protéká Bílý Nil, je nyní nutno přičíst i 10 miliard kubíků, které se vypařují z Násirova jezera.
V Egyptě roste počet obyvatel, zároveň se však země ve spotřebě vody dostala na hranici chudoby - 1000 m3 na obyvatele za rok. Nedostatek náplav vede k ustupování delt, nedostatek vody k vysušování lagun. Břehy jsou narušovány mořskou erozí. Maják v Rosettě byl sice původně vystavěn na souši, dnes už však stojí ve vodě. Mořské vlny ohrožují i stěny vil postavených podél středomořského pobřeží. Vysoký počet obyvatel Káhiry (15 milionů) ohrožuje Nil stejně jako vodní hyacint (tokozelka), který byl do Egypta přivezen na počátku 20. století, aby zdobil luxusní hotely. Dnes se však natolik rozmnožil, že může řeku téměř zadusit.

 


Aktuální články

Reklama