Rudé moře (1): korálové zahrady

3. října 2008 v 19:20 | Martina |  Geografie
Rudé moře můžeme bez nadsázky označit za mořskou oázu rozkládající se mezi Arabskou pouští a Arabským poloostrovem. Pod její lazurově modrou hladinou bují podmořský život - můžeme zde pozorovat nejseverněji položené korálové útesy na světě. Rudý odstín, který dal moři jméno, se objevuje za východu a západu slunce, kdy celá hladina září jako oheň.Rudé moře je překvapivě teplé - teplota při hladině vody je v létě 28 °C, v zimě 21 °C, teplota v kilometrové hloubce je 20 °C. Těchto hodnot dosahuje díky velkému zlomu v mořském dně, z nějž vycházejí tři prolákliny, ze kterých vyvěrá slaná voda o teplotě 59 °C.
Jiným charakteristickým rysem Rudého moře je vysoký obsah soli. S jedním gramem soli v litru vody patří k nejslanějším mořím planety. Voda v Rudém moři se jen velmi málo obměňuje z následujících důvodů: nevlévá se do něj žádná řeka; propojení se Středozemním mořem prostřednictvím Suezského zálivu a na něj navazujícího Suezského průplavu také není pro obnovu vody nijak významné; Akabský záliv, který je druhým hrotem vidlice rozevírající se z Rudého moře, je uzavřený a konečně s Indickým oceánem je Rudé moře na jihu spojeno jen průlivem Báb al-Mandab (širokým 29 km a hlubokým 134 m).
Mořské proudy jsou navíc v těchto místech slabé, příliv a odliv mírný a ozáření sluncem velmi intenzivní. Sluneční svit proniká až do mořských hlubin, což napomáhá rozvoji fytoplanktonu jako nezbytné základny potravního řetězce, jehož součástí jsou i mikroskopické řasy, s nimiž koráli žijí v symbióze.


Více než tisíc druhů ryb

Díky všem těmto zvláštnostem je Rudé moře neuvěřitelně bohatým prostředím, v němž žije přibližně 1200 druhů ryb, z nichž více než 200 bychom nenašli nikde jinde na světě. V Rudém moři jsou rovněž početně zastoupeni koráli, vytvářející úplné pralesy až do šedesátimetrové hloubky. Často strmé břehy jsou lemovány korálovými útesy, které v místech, kde je sklon břehu mírnější a sluneční svit intenzivnější (např. při súdánských březích), vytvářejí širší masivy. Někdy koráli tvoří mohutné "přehrady" rovnoběžné s pobřežím, které mohou dosahovat několika kilometrů na šířku a až 800 metrů do hloubky. Naopak atoly nejsou v Rudém moři příliš časté. Tím nejznámějším je Sanganeb poblíž přístavního města Búr Súdán.


Ráj potápěčů

Neuvěřitelně bohaté barvy okouzlí zrak každého potápěče. Korálové útesy jsou opravdovou pastvou pro oči. Koráli žijí v symbióze s dalšími bezobratlými živočichy - sasankami, houbami, zévami, hvězdnatkami (někdy přezdívanými "španělské tanečnice"), mechovkami, listovkami, které se podobají květinám nebo pestrobarevnému tropickému hmyzu, a konečně lilijicemi, připomínajícími pera.
Pod hladinou Rudého moře je možné pozorovat nejrůznější druhy mořských hvězdic a ježků. Z úkrytu v propletenci nehybných korálů se vynořuje mnoho ryb, které dávají celému výjevu zdání barevného ohňostroje. Rudé moře je skutečným rájem podmořského potápění, kterému se sportovci mohou věnovat v početných turistických letoviscích, z nichž jsou nejznámější jsou Šarm eš-Šejch, Hurghada, Ejlat a Akaba. Potápěči si nejčastěji vybírají vody podél pobřeží, kde je světlo nejlepší a kde živé barvy korálů mizí teprve v desetimetrové hloubce.

pokračování:

 


Aktuální články

Reklama