Hrobky na pohřebišti hodnostářů

17. ledna 2009 v 21:11 | Martina |  Geografie
Nedaleko Údolí králů se na západním břehu Nilu rozkládá i pohřebiště hodnostářů. Jedná se o rozlehlou nekropoli, na níž se nachází více než 400 podzemních hrobek vyhloubených do thébského masivu. V období Střední a Nové říše si zde nechalo zřídit nádherně zdobené hrobky mnoho dvorských úředníků, vysokých hodnostářů a zámožných řemeslníků. Nástěnné malby a reliéfy na stěnách hrobek jsou cenným zdrojem informací o každodenním životě egyptského lidu.

Na rozsáhlém pohřebišti hodnostářů se za vlád 11. a 12. dynastie (2137 - 1791 př. n. l.) nechávali pohřbívat státní úředníci, movití obchodníci, řemeslníci, vojáci a příslušníci kněžstva. Na jednotlivých thébských pohřebištích (Asasíf, Dra Abú en-Naga, Chacha, Šéch Abd el-Kurna, Kurnet Kurzi a Dér el-Medína) proběhlo několik vln pohřbívání, takže například v Dra Abú en-Naga sousedí hroby thébských knížat 11. a 12. dynastie z období Střední říše s hrobkami králů konce 17. dynastie.
Význam těchto míst tkví především v blízkosti Údolí králů. Řemeslníci, kteří pracovali v královských hrobkách, nedaleko od nich i žili. Pohřbení v Amonově panství bylo pro ně a vyšší vrstvy zárukou pravidelných kultů a obětin, které se pro věčný život velmi cenily.
Nejen zedníci, kameníci, sochaři a rytci, ale i truhláři, zlatníci a tkalci využívali znalostí, které získali při stavbě faraonských hrobek, i k výstavbě svých vlastních posmrtných příbytků a hrobek mnoha úředníků a dvořanů, kteří byli rovněž v tomto údolí pohřbíváni.
Okázalé hrobky
O úsilí, jež do stavby vlastních hrobek vkládali, svědčí i fakt, že první egyptologové, kteří tato místa zkoumali, se domnívali, že nalezli hroby dosud neznámých vysoce postavených osobností. Pohřební výbava a malby na stěnách hrobek jsou totiž často opravdu skvostné.
Návštěvníci, kteří chtějí navštívit hroby z období 18. dynastie, musí projít kaplí zakončenou v horní části malou pyramidou. Kapli někdy nahrazovala prostá stéla, na níž byl vyryt znak pyramidy. Nacházelo se zde schodiště nebo častěji šachta, kterou se dalo sestoupit k samotné podzemní hrobce. Hrobky jsou mimo jiné zajímavé tím, že je v nich zobrazena řada výjevů z každodenního života. Popisovaly jednak profesi zesnulého, jednak scény z běžného života, na nichž je mrtvý spolu se svou rodinou. V těch hrobkách, které nebyly vyloupeny, se navíc podařilo odhalit některá řemeslnická "tajemství", neboť řemeslníci se obvykle nechávali pohřbívat i se svými nástroji. Nemluvě o tom, že egyptologové ještě zdaleka nejsou hotovi se studiem právních textů, dopisů a tajuplných magických formulí zapsaných na ostrakách, které byly nalezeny v některých hrobkách v Dér el.Medíně.
Společné hroby
Nemůžeme z toho všeho ale vyvozovat, že si obyvatelé této oblasti žili v hojnosti. Některé hrobky jsou velmi skromné a nejsou v nich žádné stopy po nějaké propracované architektuře či rafinované výzdobě.
Během nedávných vykopávek se podařilo odhalit hřbitov užívaný prostými obyvateli Théb. Někdy byla hrobkou obyčejná díra vyhloubená přímo do země. Nejčastěji ale šlo o hroby v podobě šachet hlubokých kolem tří metrů, jež ústily do jedné nebo dvou místností. Tento způsob pohřbívání se praktikoval za Nové říše. Některé místnosti byly navzájem propojeny, pro což badatelé prozatím nemají vysvětlení. Možná se v takových případech jednalo o rodinné hrobky. Egyptologové se každopádně o tato velmi prostá místa bez jakýchkoli známek bohatství, pohřební výbavy či výzdoby intenzivně zajímají.
V některých z těchto hrobů se přece jen podařilo nalézt předměty, ač jednoduché, jako například náhrdelníky zhotovené z opracovaných oblázků. Těla v hrobech nebyla mumifikována, což je dalším důkazem chudoby pohřbívaných lidí. Většinou byla nalezena bez hlavy nebo bez končetin. Nevíme, zda k tomuto zohavení došlo před smrtí nebo až po ní.

1
Penimre, druhý Amonův prorok
2
Neferhotep, představený Amonových písařů
3
Amenemhet Surer, králův poradce
4
Nebamun, písař pokladnice
5
Neferirenpet Keuro, písař pokladnice
6
Mose, písař pokladnice
7
Pabasi, komoří Božské manželky
8
Aba, komoří Božské manželky
9
Mentuhotep, čtvrtý Amonův prorok
10
Cheruef-Senaa, správce Velké královské manželky
11
Kiki, královský správce
12
Džar, strážce královského harému
13
Džoser-Karaseneb, písař a účetní obilí
14
Amonmose, velitel vojsk
15
Vah, správce královského domu
16
Toj, královský písař
17
Miu, prefekt Ceneje
18
Paser, starosta Théb
19
Nacht, písař, Amonův astronom
20
Neferhabef, první prorok královského ka
21
Nedžemdže, inspektor Amonových zahrad
22
Meneni, pozemkový písař
23
Nebamon, královský písař, inspektor královských sýpek
24
Huj, Amonův sochař
25
Ramose, místokrál a starosta Théb
26
Veserhat, královský písař
27
Cheamhat Mehu, královský písař, inspektor sýpek
28
Amenhotep Sise, druhý Amonův prorok
29
Amenemhet, písař a účetní Amonových sýpek
30
Amenemhet Mehu, velitel armády
31
Rechmire, místokrál a starosta Théb
32
Ineni, dozorce v Amonových sýpkách
33
Haremheb, královský písař a písař při odvodech
34
Nebhamon, nosič vlajky na Amonově bárce
35
Sennefer, princ jižního města
36
Kenamon, hlavní královský správce
 


Aktuální články

Reklama